Amersfoortse lucht wordt steeds beter

AMERSFOORT - De luchtkwaliteit in Amersfoort is in het afgelopen jaar verbeterd. Zo zijn de concentraties fijn stof en stikstofdioxide iets afgenomen. De luchtkwaliteit in Amersfoort voldeed ook in 2013 aan de gestelde normen. Dit is de uitkomst van de jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit, waarbij voor heel Nederland de concentraties fijn stof en stikstofdioxide zijn berekend.Ook de prognoses voor 2015 en 2020 laten geen overschrijdingen zien van de normen voor de luchtkwaliteit. Gemeente Amersfoort houdt aandacht voor de luchtkwaliteit om knelpunten te voorkomen. Als aanvulling op de jaarlijkse berekeningen vinden daarom in 2015 op verschillende plaatsen metingen van de luchtkwaliteit plaats.Het landelijke onderzoek naar de luchtkwaliteit is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De rapportage is in te zien op de website van het RIVM. De resultaten van 2013 en prognoses voor 2015 en 2020 zijn in te zien op www.nsl-monitoring.nl, onder het tabblad 'Kaart NSL'.