• BDU Media

Amersfoortse politiek spreekt zich uit tegen verrijking top hogeschool

AMERSFOORT Het bestuur van de Hogeschool van Utrecht (HU) zal ernstig op de vingers worden getikt door de Amersfoortse politiek over 'exorbitante' verrijking aan de top van de opleidingen. Dit is het resultaat van een uitgebreid debat in het stadhuis van Amersfoort.

Naar aanleiding van een artikel in deze krant over een bonus van twee ton voor vertrekkend bestuurder Geri Bonhof besloot Ad Meijer (SP) een motie in te dienen waarin hij voorstelde dat de Amersfoortse politiek in krachtige bewoordingen zijn afkeur laat blijken. De motie werd aangenomen met 19 stemmen voor en 16 tegen.

Ad Meijer (SP) sprak: ,,We weten dat de gemeente niet het bevoegde gezag is van de Hogeschool van Utrecht. Maar we weten ook dat we te maken hebben met een partner die allerlei verbintenissen heeft met Amersfoort en een relatie die door beide partijen serieus wordt genomen. En dan is het onmogelijk om te aanvaarden dat een organisatie die drastisch bezuinigt en voor de mensen op werkvloer beslist geen vergelijkbare regelingen treft, een bestuursvoorzitter op deze wijze laat vertrekken. We mogen wel spreken van een vorm van optreden die een instelling onwaardig is die van gemeenschapsgelden wordt betaald. Volgens de SP moet de gemeente Amersfoort op krachtige wijze laten horen deze handelswijze af te keuren.''

Wethouder Bertien Houwing had begrip voor het ongenoegen van de SP maar wilde de motie niet steunen aangezien het Amersfoortse stadsbestuur strikt genomen niet gaat over het reilen en zeilen van de HU, ook al beschikt de school over een aanzienlijke vestiging in Amersfoort. De VVD, de CU en D66 sloten zich bij haar aan.

Tot de voorstanders behoorden uiteraard de medeondertekenaars van de motie: Amersfoort2014, Actief en het CDA. Daarnaast kregen Meijer cum suis steun van de PvdA en de BPA.

Onvermeld in de motie bleef een toelage van 15.000 duizend euro die Bonhof ontving voor 'deskundigheidsbevordering', omdat ze een opleiding had gevolgd voor commissarissen in het bedrijfsleven bij de Nyenrode Business Universiteit. Deze opleiding kwam haar werkgever niet ten goede, aangezien ze na het voltooien van de cursus van de school vertrok.