• Een kringloopwinkel.

    Hans Verhorst/BDU

Amersfoortse 'retourboulevard' stapje dichterbij

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort heeft een prijsvraag gewonnen met het plan voor het opzetten van een Amersfoortse 'retourboulevard', meldt zij. Hiermee krijgt de gemeente (financiële) ondersteuning voor het uitwerken verschillende scenario's, een haalbaarheidsstudie en een doorgerekend businessplan van deze 'retourboulevard'. De subsidie, vanuit diverse instanties, beoogt initiatieven voor hergebruik en recycling een extra impuls te geven. Van de zestig indieners zijn er in totaal tien gehonoreerd.

Een 'retourboulevard' is volgens de gemeente een aantrekkelijke plek waar bedrijven bij elkaar komen die producten kunnen repareren, verbeteren en tweedehands verkopen. Op die manier krijgen producten een langere levensduur en wordt het aantrekkelijker voor consumenten om circulair te winkelen. Kortom, de 'retourboulevard', clustert de winkels en bedrijven en maakt een tweede leven van producten en materialen weer heel aantrekkelijk.

DUIDELIJK PLAN VAN AANPAK De jury schreef over het ingediende voorstel van Amersfoort: ,,In dit plan wordt een gebiedsontwikkeling besproken door middel van een scenarioroute. Hierbij worden interessante partijen betrokken. Er is een duidelijk plan van aanpak, waardoor het ook goed op andere gemeenten betrokken kan worden.

Wethouder Fatma Koser Kaya: ,,Deze subsidie is een mooie erkenning dat we met de plannen voor een retourboulevard in Amersfoort op de goede weg zijn. We willen de stad goed aan volgende generaties overdragen. Daarom is het nodig om geheel nieuwe wegen te durven verkennen."

Onder meer de verdere ontwikkeling en financiële haalbaarheid wil de gemeente de komende tijd verder onderzoeken met partijen uit de stad. ,,Met de subsidie is het mogelijk om te komen tot een concreet businessplan en een goed overwogen besluit."