• Arjan Klaver

AMHC: 'We kunnen groeien naar meer dan 1800 leden'

AMERSFOORT De bal rolt onophoudelijk op AMHC. Ook in overdrachtelijke zin. Nadat amper het multifunctionele clubhuis van haar steigers werd verlost en over twee van de vijf kunstgrasvelden een nieuwe toplaag is uitgerold, is de ambitie van de hockeyvereniging nog niet gestild. De groeiende club is alweer toe aan een zesde kunstgrasveld.

Arjan Klaver

Als straks de ijzige stilte op het veld wordt doorbroken door het eerste beginsignaal van de scheidsrechter, ontvouwt voor AMHC een spannende tweede helft van het seizoen. Op de eerste plaats kan het eerste mannenteam de play-offs nauwelijks meer ontlopen. Dit toetje van het seizoen verschaft dit nog jonge team de kans om na een jaar weer terug te keren naar de een na hoogste landelijke klasse. Ongetwijfeld dat de promotie invloed heeft op aantrekkingskracht en de verdere groei van deze vereniging. „Het zal zeker drukker worden op Birkhoven", opent voorzitter Gerrit van Nieuwenhuizen, staande achter de immense glazen voorpui van het fraaie clubgebouw. Het uitzicht is fraai. „Ik heb wel eens vaker gezegd dat de drukte op dit sportcomplex veel weg van een heuse 24 uurseconomie doordat we meer zijn dan een groeiende sportvereniging. Het clubhuis is multifunctioneel. Breed in de buurt, dus. Behalve als buitenschoolse opvang wordt het spelershome gebruikt voor ontmoetingsdagen voor ouderen uit de buurt.

Bovendien benut ook de hondensportvereniging het clubhuis als vergader- en examenlocatie. Daarnaast zijn er jaarlijks verschillende sportdagen op de velden ingepland voor middelbare scholen en sportieve ouderen. Daar komt bij dat tijdens de doordeweekse hockeytrainingen de velden tot 22.00 uur bezet zijn. Voor een club met meer dan 1.500 spelende leden is het aardig wat gepuzzel in het trainingsrooster. Aan de andere kant is het lekker levendig, toch?"

Populariteit

De vernieuwingsdrift van de hockeyvereniging begon ruim vijf jaar geleden. Er was behoefte aan een nieuw clubhuis, een uitbreiding van het aantal velden en een revitalisatie van twee verouderde velden. Pal voor het clubhuis ligt nu een modern waterveld waarop volgens insiders de hockeybal minder rolweerstand ondervindt. Maar daar blijft het niet bij. Behalve de promotie van het eerste mannenteam wil de club een zesde veld aan het geheel toevoegen. „De populariteit van deze tak van sport is enorm", duidt Van Nieuwenhuizen. „Sinds de eeuwwisseling is ons ledenbestand nagenoeg verdubbeld. En we willen en kunnen uiteindelijk doorgroeien naar circa 1.800 leden, of meer. Op de eerste plaats komt de groei door de jonge aanwas. Daarnaast ontdekken we een trend. Een belangrijk deel van de oudere jeugd, dat doorgaans kiest voor het beoefenen van een andere sport, blijft aan onze club verbonden."

De groei heeft uiteraard gevolgen voor de organisatie en de faciliteiten. ,,We hebben ons voorbereid. Om de ledengroei in goede banen te leiden, hebben we in 2010 een meerjarenbeleidsplan opgesteld als leidraad voor de verenigingsontwikkeling. Al met al heeft de vereniging in samenwerking met Stichting Hockeybeheer Amersfoort financiële buffers van meer dan een ton opgebouwd voor de toekomst. Voorts is in 2012 binnen AMHC een nieuwe sportactiviteit toegevoegd: lacrosse. Naar verwachting zullen 'onze' lacrossers in 2016 deelnemen aan de nationale competitie. Daar komt bij dat het hockey voor mensen met een verstandelijke beperking zich heeft geworteld in het clubleven van AMHC. Een knelpunt op onze veldcapaciteit is dus zichtbaar. Dit knelpunt manifesteert zich reeds doordeweeks ​waarin we meerdere teams op één veld moeten laten trainen. De jeugdcompetitie neemt bovendien op zaterdag alle veldcapaciteit in beslag en met enige regelmaat zijn er al wedstrijden gepland buiten de door de KNHB toegestane tijden. De G-hockey competitie op de zaterdag legt extra druk op de veldcapaciteit. Vandaar dat we bij de gemeente ons plan hebben neergelegd rondom het zesde veld dat zowel geschikt is voor hockey als lacrosse. Organisatorisch en financieel zien we geen obstakels. Wat ons betreft kan in de zomer van 2016 het zesde veld worden uitgerold."