• Museum Oud Amelisweerd

Armando breekt plots met 'zijn' museum

AMERSFOORT Armando en Museum Oud-Amelisweerd werken niet langer samen. De in Amersfoort opgegroeide beeldend kunstenaar heeft de samenwerking opgezegd met het museum in Bunnik. Dit leidt tot vragen in de Amersfoortse politiek. Immers, de gemeente Amersfoort heeft het museum een 'bruidsschat' van een miljoen meegegeven in 2011, uit te keren in tien jaarlijkse termijnen.

Jeroen de Valk

De collectie van Armando vertrok destijds uit Amersfoort en naar Museum Oud-Amelisweerd (MOA). Het idee achter de bruidsschat was, dat de collectie beschikbaar moest blijven voor het publiek. De opzegging betekent dat de bruikleenovereenkomst van de Armando Stichting (die ruim duizend werken beheert) met het MOA binnen een jaar wordt beëindigd.

VRAGEN Raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) moest het nieuws via de media vernemen en vraagt zich af of het college deze breuk zag aankomen en zo ja, of het als geldschieter betrokken was bij het overleg. Hij wil ook weten of Amersfoort het MOA moet blijven steunen, nu de overeenkomst wordt beëindigd. En wat gebeurt er met de 21 werken die de gemeente in 1998 kocht van Armando, en die in het MOA werden ondergebracht? Maria Ballast-Tatarian (CDA) vraagt zich af of het college überhaupt op de hoogte is gebracht van de breuk met Armando. Ze denkt dat er sprake is van 'contractbreuk', aangezien Amersfoort en de Armando Stichting afspraken hebben gemaakt over de presentatie van de collectie.

Armando is mogelijk verbolgen over de problematische geschiedenis van het aan hem gewijde museum. Het was eerder gevestigd in de maar matig bezochte Elleboogkerk in Amersfoort. De kerk ging in 2007 in vlammen op, werd pas jaren later gerestaureerd maar staat nu, weer jaren later, nog steeds leeg. Het MOA verkeerde vrijwel van meet af aan in financieel zwaar weer. Het liep er ook niet storm, en zowel de stad Utrecht als de provincie breekt zich het hoofd hoe het museum zou kunnen overleven.