• Elri van Dijk

Asielzoekerscentrum Amersfoort zoekt vrijwilligers

AMERSFOORT Het azc Amersfoort aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort zoekt nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers zijn betrokken bij taallessen en recreatieactiviteiten, maar ook bij het wegwijs maken in de nieuwe omgeving. Vrijwilligers maken het verblijf van bewoners aangenamer. Op dit moment zijn er ruim twintig vrijwilligers betrokken bij azc Amersfoort. Er wonen ongeveer driehonderd bewoners.

Het azc Amersfoort zoekt extra vrijwilligers voor: eén-op-één hulp Nederlandse les (taalmaatjes), begeleiding in de tuinploeg, fiets- en verkeersles voor volwassenen, lesgeven in basaal Nederlands, alfabetisering en het aanvragen van een DigiD.

Het COA werkt met mensen in een kwetsbare positie. Daarom hebben vrijwilligers, net als medewerkers, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Het COA vergoedt de kosten van het verkrijgen van de VOG. Voor alle medewerkers, maar ook voor vrijwilligers geldt bovendien de COA Gedragscode waarin bijvoorbeeld bepaald is dat zij geen privécontacten hebben met bewoners.

AZC AMERSFOORT In dit azc verblijven vooral uitgeprocedeerde gezinnen. Zij worden voorbereid op en geholpen bij terugkeer naar het land van herkomst. Zij hebben geen verblijfsvergunning gekregen en zijn geen vluchteling zoals bedoeld in het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties.

Voor informatie: azcAmersfoort@coa.nl of tel. 088-7159200.