• Jan Kooning

Award voor goede buur

AMERSFOORT Met de Buurtwetertegel worden vrijwilligers die zich inzetten voor het verbinden van bewoners in wijken van Amersfoort in het zonnetje gezet. Weet je iemand die veel doet voor de buurt? Nomineer hem of haar dan voor de Buurtwetertegel!

,,Stichting Bewoners033 omarmt het initiatief van de Buurtwetertegel. Wij werken samen om nog meer bekendheid te geven aan het nomineren van buurtbewoners voor de Buurtwetertegel" zegt Jan Kooning van stichting Bewoners033. Stichting Bewoners033 bekommert zich om burgerinitiatieven in Amersfoort en organiseert activiteiten als het Inloopspreekuur, de Burgerborrel en de Broedplaats.

ONTSTAAN De Buurtwetertegel is als idee ontstaan tijdens de G1000 op 22 maart 2014. Een buurtweter is een buurtbewoner die mensen in zijn eigen buurt verbindt door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De werkgroep ontdekte dat er al veel buurtweters in Amersfoort waren en vond dat zij wel een keer in het zonnetje mochten worden gezet.

BUURTWETERTEGEL De Buurtwetertegel is ontworpen door Anja Claassen, een keramiste uit Schothorst. De tegel wordt geheel belangeloos door haar gemaakt voor de bewoners van Amersfoort en heeft een symbolische betekenis. Zo zit in het motief een kruis dat je terugvindt in een koninklijke onderscheiding en in het Wapen van Amersfoort. Het verwerkte lintje staat voor verbinding.

WIE ,,Inmiddels hebben we in vijf jaar al behoorlijk wat vrijwilligers in het zonnetje gezet. Juist deze mensen vinden wat ze doen heel normaal, ze doen het gewoon. Wij denken daar anders over, zij verdienen een blijk van waardering. Als voorzitter van Inloophuis de Ontmoeting Kattenbroek zie ik hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de wijk. De vrijwilligers van dé huiskamer van Kattenbroek hebben dan ook een tegel ontvangen."

,,Veel bekende namen, zoals het Dorpsfeest Hoogland of het Repaircafé hebben de tegel verdiend maar ook 'onbekendere' buren zoals Annemieke uit Vathorst. Zij ontving onze eerste tegel omdat ze haar buren mobiliseerde om zorg te bieden aan een gezin dat hulp nodig had. Zo ook 'De Buurtvaders' omdat zij als buurtbewoner een belangrijke rol vervullen voor jongeren met een migratieachtergrond", zegt Norbert Baaij.

NOMINATIE ,,Er zijn veel buren die iets goeds doen voor de wijk. Daar hebben wij niet altijd weet van. Buren die zorgen voor verbindingen in de buurt of wijk, buren die meer zijn dan een goede buur. Kleinschalig en vrijwilliger, zonder commercieel belang. Nomineer deze buren met een toelichting via buurtwetertegel@bewoners033.nl. Wij reiken totaal onverwachts de Buurtwetertegel en de oorkonde aan de vrijwilliger uit. We 'breken eigenlijk in' op een locatie waar veel mensen zijn. Het is een waardering voor hun inzet en wordt altijd erg enthousiast ontvangen" zegt Norbert Baaij.

Meer op www.bewoners033.nl, buurtwetertegel@bewoners033.nl.