• Arjan Klaver

Baanbrekend onderzoek Amersfoortse arts

AMERSFOORT Zwangerschapsvergiftiging heeft niets te maken met voeding of gif in de bloedbaan tijdens de zwangerschap. Deze aandoening heeft met een te hoge bloeddruk te maken dat volgens een onderzoek van een jonge gynaecoloog en onderzoeker op latere leeftijd schadelijke gevolgen kan hebben. „Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben opgelopen, moeten eerder worden getest op hart- en vaatziekten."

Arjan Klaver

Dit zegt Gerbrand Zoet. De getogen Amersfoorter is gynaecoloog in opleiding en onderzoeker in het UMC in Utrecht. Vorige week verdedigde hij, voordat de pedel na de promotie met de uitroep "Hora est" te kennen gaf dat het tijd is om de plechtigheid te beëindigen, zijn promotieonderzoek, die de arts dankzij een subsidie van de Hartstichting uitvoerde.

VERKALKING De 31-jarige Zoet onderzocht vrouwen in de leeftijd van 45 tot 55 jaar en zag dat bij deze groep het percentage vrouwen met slagaderverkalking een stuk hoger lag dan bij vrouwen die een normale bevalling hebben gehad. Bij ongeveer drie procent van de grofweg 200.000 geboren baby's per jaar lopen vrouwen in Nederland een zwangerschapsvergiftiging op. ,,Bijna een derde van de onderzochte vrouwen, dertig procent, had schade aan de kransslagaderen rond het hart. Bij 'gezonde' vrouwen is dat slechts achttien procent. Een significant verschil dus dat wordt veroorzaakt door een extreem hoge bloeddruk die vrouwen hebben tijdens een zwangerschapsvergiftiging.

CONTROLE Tot nu toe wordt vrouwen, die zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, aangeraden op hun vijftigste naar de huisarts te gaan voor controle van onder meer de bloeddruk en het cholesterol. Als dan blijkt dat ze een hoog risico lopen op hart- en vaatziekten, krijgen ze adviezen over bijvoorbeeld stoppen met roken en gezond eten." Dat vrouwen na een zwangerschapsvergiftiging een grotere kans hebben op hartproblemen was al bekend. Maar tot nu toe werd ervan uitgegaan dat deze problemen pas op latere leeftijd op zouden spelen.

Volgens Zoet is de schade op jongere leeftijd al duidelijk zichtbaar. „Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben doorgemaakt, moeten daarna al relatief snel gecontroleerd worden op schade aan hart en bloedvaten. Dat is de uitkomst van het onderzoek van UMC-arts Zoet die hij uitvoerde in samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit.

SCHADE Het is te laat om met controles te wachten tot de vrouwen die tot deze groep behoren vijftig jaar of ouder zijn. Want dan kan er al aanzienlijke schade aangericht zijn, betoogt hij. Voorkomen is beter dan genezen. Dit proefschrift betekent niet het sluitstuk van het onderzoek, want dat gaat door, maar dan zonder Zoet. Hij vervolgt zijn opleiding tot gynaecoloog. „Mogelijk dat ik naar Amersfoort terugkeer om in het Meander Medisch Centrum als gynaecoloog aan de slag te gaan. Een mooi afwisselend beroep waarin ik elke geboorte immer beschouw als een heel bijzonder moment."