Bach Cantates op nieuw tijdstip

Peter Bruinsma

AMERSFOORT Het begon bijna twintig jaar geleden als een initiatief van Harry Weultjes, Wouter van den Braak, Hein Hof en Pauline van Hulst en is inmiddels uitgegroeid tot een zeer bekend cultureel fenomeen in Amersfoort: de serie Rondom de Kantates. De Stichting Rondom de Kantates brengt drie Bach-cantates in een seizoen steeds op een zaterdag. De dag blijft hetzelfde, maar het aanvangstijdstip verandert. Vanaf zaterdag 31 januari begint het Rondom de Kantate concert om 17.00 uur en niet meer zoals jaren gebruiklijk om 19.00 uur.

Bestuurslid Pauline van Hulst zegt hierover; ,,Voor veel uitvoerenden is het tijdstip van vijf uur prettiger. Meteen na de generale reopetitie uitvoeren, zonder een uitgebreide tussentijdse eetpauze is beter voor de concentratie en komt de uitvoering ten goede. Bovendien heb je dan nog de hele avond voor je. Ook publiek heeft in het verleden al aangegeven het nieuwe tijdstip van aanvang prettig te vinden. Je kan het zo goed combineren met een uitje op de zaterdagmiddag. Eerst winkelen of naar de markt en aan het eind van de middag om vijf uur tot rust komen bij de cantate die een uur duurt. Voor ons als organisatie scheelt het ook aanmerkelijk in de huurkosten van de kerk. Zoals bekend werken we als Stichting met een laag budget. Daarom bevelen wij de collecte na afloop ook altijd hartelijk aan."

In een cantate bijeenkomst staat de uitvoering van de cantates van Bach natuurlijk centraal. De vormgeving van de bijeenkomst is herkenbaar en identiek opgebouwd. Zo ontstaat er een mengvorm van bezinning en cultuur, waarin steeds plaats is voor een woord van welkom, een inleiding over de uit te voeren cantate en een instrumentale inleiding. Van de vijf jaargangen kerkcantates zijn er tweehonderd bewaard gebleven.

,,Dat betekent dat we in de ongeveer twintig jaar dat we het al doen met een gemiddelde van drie per jaar al zo'n zestig cantates gezongen hebben. Twee keer werkten we als Kantatekoor en -orkest nog mee aan het 4 mei concert en slechts tweemaal hebben we een cantate herhaald uitgevoerd. We kunnen dus nog een aantal jaren vooruit. Volgend jaar bestaan we twintig jaar en wordt ook weer de bachdag in Amersfoort georganiseerd. Bij onze Stichting leeft de wens om daarom juist dan de Hohe Messe van Bach uit te voeren", vult Pauline van Hulst aan.

De Stichting werkt met een vast bestand van zangers en instrumentalisten en dat werkt al jaren heel goed. De uitvoerenden zijn voornamelijk afkomstig uit de regio Amersfoort en worden door dirigent Bas Ramselaar geselecteerd. De uitvoeringen zijn gratis toegankelijk voor het publiek en kunnen worden georganiseerd dankzij giften van donateurs en collectegelden. De Cantate BWV 18 die op zaterdag 31 januari wordt uitgevoerd, behoort tot Bach's zeer vroege cantaes, waarschijnlijk gecomponeerd vóór 1714, toen hij nog gewoon hoforganist en kamermusicus was. De teksten van de cantate, die geschreven is voor de achtste zondag voor Pasen, zijn ontleend uit voorgeschreven evangelieteksten (Lucas) en uit het oude testament (Jesaja). Bach probeert in deze cantate zijn verworvenheden te verwerken waarmee hij via het werk van Vivaldi had kennis gemaakt.

De instrumentale bezetting is uniek: slechts vier altviolen en een continuogroep met fagot. In een latere bewerking voegt Bach twee altblokfluiten toe die de twee hoogste altviolen verdubbelen en daarmee de klankkleur verhelderen. Deze versie wordt tegenwoordig meestal gevolgd. Naast deze cantate zingt het kantatekoor het motet "Erforsche mich, Gott" van Johann Ludwig Krebs speelt het instrumentaal ensemble de Triosonate in F voor altviool, altblokfluit en continuo van Telemann. Pauline van Hulst maakt als alltblokfluitst deel uit van dit ensemble. Op 6 juni en 10 oktober brengt de Stichting de andere twee cantate van het jaar 2015.

[Rondom de Kantates; BWV 18 'Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt', Amersfoorts Kantatekoor- en Orkest onder leiding van Bas Ramselaar met instrumentale en vocale solisten, zaterdag 31 januari, St. Franciscus Xaveriuskerk, 17.00 uur.