Ballontunnel moet oplossing zijn voor Westelijke Ontsluiting

AMERSFOORT - De aanleg van de Westelijke Ontsluiting (N227) doet veel stof opwaaien bij omwonenden en belangengroeperingen. De SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) en de direct betrokken bewoners reageerden onlangs zeer afwijzend op het principe besluit van de gemeenteraad voor een open tunnelbak en ongelijkvloerse kruising met spoorlijn Amersfoort-Utrecht. Op verzoek van de omwonenden van de Beroemde Vrouwenbuurt legt landschapsarchitect Dick Haver Droeze nog een keer het tunnelalternatief van de BetonBallonCombinatie aan de raad voor.door Nicoline LansHet principe van de booggewelf-tunnel bestaat al tweeduizend jaar en deCombinatie wil deze tunneltechniek voor de West tangent in een modern jasje steken. ,,Het is een beproefde techniek die slag- en brandveilig is", legt Haver Droeze uit. ,,De koepelvorm van de tunnel is erg sterk en je hebt in de breedte goed zicht. Bovendien gaat met de slimme aanleg minder natuur verloren. Na de aanleg kan de natuur boven de tunnel zich herstellen. In het huidige plan van de gemeente moet vier hectare bomen gekapt worden, die nota bene in Soest worden gecompenseerd, terwijl Soest de Birkstraat (N227) niet wil verbreden."Essentieel is volgens Haver Droeze het feit dat het tunnelplan goedkoper is dan de open bak van de gemeente. ,,De gemeente heeft een klein deel van ons plan al eens bekeken, waarop ze zeiden dat de tunnel tien miljoen duurder zou zijn. Dat is niet waar. De ballontunnel is voorzichtig geschat juist minimaal elf miljoen goedkoper door besparingen." Gonny Jamin, bewoner van de Beroemde Vrouwenbuurt, is fel tegen de plannen van de gemeente. ,,Eigenlijk vind ik dat er helemaal geen probleem is dat opgelost moet worden", zegt ze. ,,Met die ontsluiting zorg je er alleen maar voor dat de auto's twee minuten eerder in de file aansluiten. Die open tunnelbak is een regelrechte ramp."Als er dan toch iets moet gebeuren, dan is de ballontunnel een goed alternatief. ,,Zo blijft in ieder geval de natuur behouden", vindt Jamin. ,,Er lopen reeën, marters, eekhoorns en meer dieren rond in dat gebied. Voor de natuur is die bak rampzalig. En voor ons als omwonenden ook. Het woonplezier zal volledig weg zijn. Net zoals mijn mooie uitzicht op de bomen, dat wordt straks een geluidscherm en een kale kazerne. En dan heb ik het nog niet eens over het lawaai en fijnstof in de lucht dat zal toenemen."Volgens Jamin wordt door de gemeente vrijwel niks gedaan met de meningen van participatiegroepen. ,,Heel jammer is dat. Nogmaals, er is geen verkeersprobleem aan de westkant van Amersfoort." Haver Droeze is het met Jamin eens. ,,Heroverweeg dit tunnelalternatief met veel winst voor de hele stad", aldus de landschapsarchitect, die al eens een plan van de gemeente verijdelde door op de bres te springen voor het Bosbad en er met een alternatief plan voor zorgde dat het zwembad werd gerenoveerd en kon blijven.De ballontunnel heeft veel voordelen ten opzichte van de open tunnelbak. ,,Zo heb je géén enorm fietsviaduct nodig", legt Haver Droeze uit. ,,En er hoeft geen vijf verdieping hoge parkeergarage in het bos bij de dierentuin te komen, onze oplossing neemt veel minder ruimte in. De tunnel is geluid- en stofdicht en de tunnelmond ligt buiten de woonomgeving. Het woonplezier wordt dus niet aangetast."De tunnel is sterk genoeg om overheen te rijden, dus zijn er volgens de BetonBallonCombinatie geen verkeersviaducten nodig bij Defensie en Ter Eem. Na de bouw van de tunnel kan de horeca daar terugkeren.,,Met dit innovatieve plan zet je Amersfoort echt op de kaart", vindt Haver Droeze. ,,Dit duurzame en innovatieve plan met zeventig procent materiaal- en CO2-besparing zal internationaal de aandacht trekken." De BetonBallonCombinatie stelt de gemeente voor hen tijd en budget te geven om dit plan verder uit te werken. ,,Dat ons plan duurder is dan het huidige plan kan weerlegd worden, maar dan moeten we daar wel de kans voor krijgen. Gemeente, heroverweeg het besluit en kijk eens goed naar deze suggestie."Half januari 2015 zal de raad weer in overleg gaan over de Westelijke Ontsluiting.Op de eerste foto een weergave van de ballontunnel van de BetonBallonCombinatie voor de Wetselijke Ontsluiting.