• ,,Er is geblunderd op het gebied van onderwijshuisvesting."

    Gemeente Amersfoort

Ben Stoelinga: 'Als er wordt geblunderd, kan ik niet zwijgen'

AMERSFOORT Hij legt wethouders het vuur na aan de schenen, maar bezweert dat hij toch vooral wil samenwerken. Ben Stoelinga, voorman van de kleine fractie Amersfoort2014, was in de afgelopen vier jaar zéér aanwezig.

Jeroen de Valk

[Amersfoort2014 heeft nu één zetel. Hoeveel gaan het er worden? ,,We hopen drie á vier zetels. In 2014 hadden we al bijna twéé zetels, en in de afgelopen vier jaar zijn we erg zichtbaar geweest. Want ook als kleine partij kun je veel doen. De agenda bepalen, rondes organiseren en schriftelijke vragen en moties indienen. We zoeken daarbij de samenwerking, want we willen natuurlijk dat onze voorstellen kansrijk zijn. Met GroenLinks beijverden we ons voor het milieu, en met onder meer het CDA voor de zorg.''

[En dat allemaal met één zetel? ,,Amersfoort2014 werkt met twee buitengewoon fractieleden: Menno Fousert en Seita Koet. Omdat we de taken verdeelden, konden we elke dinsdagavond bij alle drie de vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast bereiden we elke maandagavond de vergaderingen voor met zo'n zes, zeven mensen. En daar komen steeds meer partijleden bij.''

[Wat waren de successen in de afgelopen vier jaar? ,,Een pilot met elektrische scooters, die zelfs landelijk de aandacht trok. We hebben vrijwilligers een plek gegeven in het nieuwe zorgsysteem. Het verkeer rond Mavo Muurhuizen wordt veiliger.''

[Maar Amersfoort2014 was vooral de partij die bepaalde wethouders er flink van langs gaf. ,,Als raadslid ben je er niet om overal 'ja' op te zeggen. In Amersfoort wordt geld verkwist. Er is geblunderd op het gebied van onderwijshuisvesting. Door traag handelen wordt er volgens mijn berekeningen in totaal 2,6 miljoen meer uitgegeven dan begroot. En denk aan al die externen die door ambtenaren worden ingehuurd; die kosten 150 tot 200 procent zoveel als een gewone ambtenaar.

Amersfoort2014 wil dat er een eind komt aan het ongebreideld inhuren van externen. In 2014 ging het om 93 fte's, nu zijn het er 200. Er is onder de vaste krachten kennelijk te weinig expertise in huis. Al die externen doen hier kennis en ervaring op, die bij hun vertrek weer verloren gaat.''

[Amersfoort2014 maakte zich ook sterk voor burgerparticipatie. ,,De grootste partij, D66, roept altijd: 'Samen maken we de stad.' Nou, vergeet het maar. Ik weet nog dat in 2015 de herstelbegroting werd besproken. Op de publieke tribune zaten vertegenwoordigers van zeker 25 maatschappelijke organisaties. Ze hadden samen een manifest opgesteld, met als boodschap: wij willen graag meepraten.

En de coalitie zei: 'Nee, dat gaan we niet doen.' Onlangs, bij de behandeling van de Regionale Ruimtelijke Visie, zei wethouder Willem-Jan Stegeman nog dat die visie te 'abstract' was voor de gemiddelde burger.

Zoiets getuigt van minachting. Ik vind: neem de burger mee bij belangrijke onderwerpen, vanaf het eerste overleg. Ik hoop dat we die Westtangent en de renovatie van het stadhuis nog in een referendum aan de stad mogen voorleggen.''

[Uw fractie roep vaak: 'Amersfoort, studentenstad'. ,,Studenten zijn goed voor de stad, ze zorgen voor levendigheid. Dankzij een motie van Amersfoort2014 gaat de gemeente zich meer inspannen om opleidingen te behouden. Wat mij betreft gaat het huidige, foeilelijke stadhuis tegen de grond en komt er op dezelfde plek een studentenwijk, met woningen en restaurantjes. Ons eigen Quartier Latin!''