• Protest op de publieke tribune bij het parkeer-debat.

    Jeroen de Valk

Betaald parkeren in aantocht, ondanks protesten

AMERSFOORT De gemeenteraad gaat waarschijnlijk nog vóór het eind van het jaar een voorstel goedkeuren om in een aantal wijken betaald parkeren in te voeren. Dit ondanks heftige protesten van in ieder geval de boze auto-eigenaars die hadden plaatsgenomen op de publieke tribune van de raadszaal. 

Jeroen de Valk 

Die tribune zat goed vol en zo'n tien 'insprekers' kwamen aan het woord; namens zichzelf, dan wel een complete wijk of straat. Sprekers die vóór betaald parkeren waren, werden onthaald op boegeroep, wie er tégen was, kreeg een applaus. De voorzitter moest af en toe de sprekers ertoe zetten om het kort te houden en ter zake te blijven, omdat anders niemand meer aan het woord kwam. Parkeren en het autoverkeer zijn nou eenmaal onderwerpen die menige Amersfoorter aan het hart gaan.

PARKEERGARAGE Het  nieuwe parkeerbeleid zou moeten worden doorgevoerd in enkele veelal oude wijken die een soort schil vormen rond de binnenstad. In deze wijken is meestal al vergunning-parkeren ingevoerd, en volgens de plannen van wethouder Hans Buijtelaar kan dit worden gecombineerd met betaald parkeren. De bewoners zijn immers overdag veelal naar hun werk en hun parkeerplaatsen staan dan leeg. Door betaald parkeren in te voeren, betoogde Buijtelaar, kan de gemeente beter omgaan met 'de schaarse ruimte in de stad'.

Tegenstanders vrezen dat de toch al smalle straatjes bomvol worden, dat kinderen niet meer veilig op straat kunnen spelen en dat mensen die niets te zoeken hebben in hun wijk, opeens hun auto pal voor de deur zullen zetten. En dat terwijl menige parkeergarage grotendeels leeg zou staan.

SOESTERKWARTIER Enkele afgevaardigden van het Soesterkwartier betoogden dat betaald parkeren hun straat 'minder leefbaar' zou maken. Een bewoner van de wijk Jeruzalem sprak van parkeeroverlast en een bewoner van de Aldegondestraat vreesde voor de veiligheid van zijn kinderen, met  al dat 'zoekverkeer' in het verschiet.  Bovendien zou er maar zelden worden 'gehandhaafd' door parkeerwachters, dus waar zijn die parkeerautomaten nog goed voor?

Buijtelaar vond een medestander bij Gerard Smakman (D66), die het betaald parkeren toch echt  'het voordeel van de twijfel' wilde gunnen. En bij Frans Prins (GroenLinks), die allereerst het autoverkeer wil terugdringen en vond dat de automobilist nou eenmaal het een en ander op de koop toe moet nemen. Hij vroeg wel om meer 'maatwerk', en vond in dit opzicht Daniëlle van Wijngaarden (VVD) achter zich.

MAATWERK Ook anderen vroegen om dit 'maatwerk': de gemeente zou nog eens per wijk moeten kijken wat de wensen zijn en wat de situatie is. Buijtelaar benadrukte nog eens dat vergunninghouders te allen tijde in hun vergunningsgebied moeten kunnen parkeren.Een meerderheid van de raad vond dat er binnenkort een besluit kan worden genomen over dit heikele onderwerp, mits het voorstel wordt aangepast: de parkeerherziening wordt niet overal per 1 januari 2018 ingevoerd, en verder komt er dus dat 'maatwerk'. Want als een complete straat tégen is, heeft het weinig zin er parkeerautomaten neer te zetten.