Bewonerscomités naar Nationale Ombudsman over Westelijke Ontsluiting

AMERSFOORT Het participatieproces voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort is weliswaar intensief geweest, maar weinig zorgvuldig. Dat vindt een zestal bewonerscomités en organisaties die bij de discussie over de Westelijke Ontsluiting, ook wel Westtangent genoemd, zijn betrokken. Over deze onzorgvuldigheid en de gevolgen daarvan hebben zij een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman.

Nicoline Lans

De klacht bij de Nationale Ombudsman is ingediend door het Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Bewoners BW-laan Noord, Milieudefensie Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en de Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB). Vooringenomenheid bij het gemeentebestuur, tijdsdruk, gebrek aan informatie en het tussentijds wijzigen van de 'spelregels' door de gemeente zijn enkele van de punten die in de klacht bij de Nationale Ombudsman aan de orde komen.

,,De reden dat we deze klacht indienen is onder andere omdat we vanaf het begin af aan hebben gemerkt dat het proces geregeld werd getraineerd door de gemeente", vertelt Peter de Langen, voorzitter van SGLA. ,,We hebben in het participatieproces heel veel ingebracht, maar er werd nauwelijks aandacht aan besteed. Zorgvuldigheid ontbrak, brieven werden niet goed beantwoord en er werd te weinig geluisterd. Ook werden de 'spelregels' steeds veranderd. Zo kwamen varianten van het tracé voorbij waar we nooit van hadden gehoord en werden door ons aangedragen varianten niet doorgerekend. Het niet verstrekken van gegevens is ook een van de klachten".

De Nationale Ombudsman kijkt niet naar inhoudelijke kwesties, maar kijkt volgens De Langen enkel naar de manier waarop de gemeente te werk is gegaan in het hele proces rond de Westelijke Ontsluiting.

Aan de Nationale Ombudsman wordt gevraagd een oordeel te vellen en een uitspraak te doen over de mate van zorgvuldigheid die het gemeentebestuur tijdens het participatieproces heeft gehanteerd. De indieners van de klacht hopen dat de Nationale Ombudsman aanbevelingen doet over hoe het proces rond de besluitvorming over de aanleg van de rondweg kan worden verbeterd. En wellicht ziet de Ombudsman ook nog mogelijkheden tot bemiddeling in dit vastgelopen proces.

,,Wij willen weten of het hele besluitvormingsproces en de participatie wel zin heeft gehad. Of het niet allemaal één grote poppenkast is geweest", aldus De Langen.

,,Ik ben ervan in kennis gesteld dat onder andere de SGLA een klacht bij de Ombudsman heeft ingediend over de participatie bij de Westelijke Ontsluiting", reageert verantwoordelijk wethouder Hans Buijtelaar. ,,De inhoudelijke behandeling daarvan is aan de Ombudsman. Het is nu niet aan de gemeente om daar inhoudelijk op in te gaan. Uiteraard zullen we onze medewerking verlenen aan informatieverzoeken en overige vragen van de Ombudsman."