• Vestiging coffeeshop roept emoties op

    Bert Vos

Bezwaren omwonenden kunnen komst coffeeshop nog zeker half jaar uitstellen

 

AMERSFOORT De omstreden coffeeshop aan de Snouckaertlaan komt dichterbij. De gemeente Amersfoort heeft al de benodigde vergunningen verstrekt. De toekomstige exploitant zou van onbesproken gedrag zijn en ook de locatie zou aan alle criteria voldoen. Wel kunnen er nog geruime tijd bezwaarschriften worden ingediend. 

Jeroen de Valk 

Dit alles lijkt de onrust vooralsnog niet weg te nemen. Omwonenden vrezen overlast zoals werd ervaren rond de coffeeshop in de Krommestraat; de zaak werd uiteindelijk gesloten na nachtelijke schietpartijen. De jurist Joost-Joris van Doleweerd schrijft op de site van zijn bedrijf 3 Advocaten dat op deze locatie veel jonge passanten te vinden zijn; in de directe omgeving van de villa bevinden zich een bioscoop, een orthodontiepraktijk, een muziekschool en een huiswerkinstituut.

Voor de gemeente telt slechts de eventuele nabijheid van een basisschool of middelbaar onderwijs. Om het precies te formuleren: een coffeeshop mag zich niet vestigen binnen 250 meter van een middelbare school en binnen honderd meter van een basisschool. Het gaat dan om de loopafstand van hoofdingang tot hoofdingang over de openbare weg.

 

BEZWAARTERMIJNEN Strikt genomen zou de exploitant op dinsdag 27 juni zijn deuren kunnen openen. Tenzij de rechter besluit dat de tot dan toe ingediende bezwaren terecht zijn. Hierna kan een tweede bezwaartermijn van achttien weken van start gaan en dan volgen nog eens een derde en een vierde termijn van ieder zes weken. Als de indieners van de klachten beschikken over gegronde bezwaren én een lange adem, eindigt dit traject via de rechtbank bij de Raad van State. Tegen die tijd is het half januari 2018.

Het pand zal een ingetogen karakter krijgen; er wordt geen terras opgesteld en reclame-uitingen zijn ook uit den boze. 'Straatcoaches' moeten foutparkeerders en andere lastige personen aanspreken. Camera's houden zowel binnen als buiten eenieder in de gaten. Klanten moeten zich kunnen legitimeren en mogen niet jonger zijn dan achttien jaar.

 

SCHIETPARTIJEN Volgens de gemeentelijke site amersfoort.nl zal de vestiging geopend zijn van tien uur 's ochtends tot middernacht. Met deze ruime tijden moet de 'druk' op de bestaande coffeeshops afnemen. Dat zijn er thans nog maar twee; één aan de Puntenburgerlaan en één in het straatje Achter de Arnhemse Poortwal, bij de achteruitgang van de Hema. Die druk moet aanzienlijk zijn, want Amersfoort (155.000 inwoners) biedt wettelijk gezien ruimte voor zeven coffeeshops.

Tot voor kort was er nog een derde: Trenchtown aan de Krommestraat. Deze coffeeshop werd herhaaldelijk beschoten in de nachtelijke uren door lieden op scootertjes. Daarbij werden ook de gevels van omwonenden geraakt. De zaak werd gesloten op last van burgemeester Lucas Bolsius, die begin dit jaar besloot dat op deze locatie geen nieuwe coffeeshop mag komen. In de tussentijd hadden ongeruste buurtbewoners zich verenigd in een buurtcomité dat krachtig van zich liet horen.

ABSURDITEIT De uitbater van de coffeeshop aan de Snouckaertlaan mag dan van onbesproken gedrag zijn, hij houdt zich strikt genomen bezig met illegale activiteiten. De inkoop van softdrugs is namelijk verboden, hoewel de verkoop ervan wordt gedoogd; een Nederlandse absurditeit die aan geen buitenlander valt uit te leggen. De Eerste Kamer onderzoekt een wetsvoorstel om ontheffing te verlenen aan een beperkte groep telers, die aan strenge eisen zal moeten voldoen. Het is nog onduidelijk of en zo ja, wanneer deze wet in werking zal treden.