Bibliotheek - en Archief Eemland willen Eemkwartier op Wikipedia

AMERSFOORT Bibliotheek Eemland, Archief Eemland en Wikipedia nodigen iedereen uit voor een korte in­for­ma­tieve bijeenkomst over een komend project waarin zij graag samen willen optrekken, namelijk het 'Eemkwartier in Wikipedia' op dinsdagavond 29 maart om 19.30 in het Eemhuis in Amersfoort

Veel mensen zoeken tegenwoordig informatie online via google en komen dan vaak terecht bij Wikipedia. Wikipedia, bibliotheken en archieven de­len graag informatie, en willen toegang geven tot goede informatie. Het is daarom belangrijk dat de daarop gevonden informatie juist is èn dat een stad daarop te vinden is.

,,Wij willen Amersfoort graag meer zichtbaar maken, om te beginnen met het Eemkwartier. Als start voor het Eemkwartier-project organiseren we op 22 april een foto-dag waarop (amateur-) fo­to­gra­fen op pad gaan om te fotograferen en deze foto's later te delen op Wikipedia. Op 29 maart geven we u graag wat meer achtergrondinformatie over wat u kunt doen om hier­aan mee te werken." Alle geïnteres­seer­de Amersfoorters, als fotograaf of als toekomstig schrijver van Wikipedia-artikelen, zijn welkom om deel te nemen.

Het Eemkwartier wordt voorlopig gedefinieerd als gebied tussen het spoor, de Eem, de Brabantsestraat en de Amsterdamseweg. Met hier en daar wellicht een kleine uitstap naar in­ter­essante (korte) overstapjes.

Op de projectpagina op Wikipedia staat nadere informatie.