• Foto Van Denderen

Bij Toon Hermans Huis staat mens centraal, niet de ziekte

,,Het zou goed zijn als het belangrijke werk dat hier in het Toon Hermans Huis wordt verricht meer bekendheid krijgt.'' Aan het woord is Maurits van Hoogevest (36). Maurits verloor in 2013 zijn vrouw Annemiek aan kanker. In die periode kwam het gezin in aanraking met het Toon HermansHuis dat begeleiding en ondersteuning biedt aan gezinnen waarin kanker aan de orde is. Via de 'Annemiek Foundation' ondersteunt Van Hoogevest nu het inloophuis aan de Regentesselaan dat sinds 2004 'in bedrijf' is.

Daan Bleuel

Om de bekendheid van het werk in het Toon Hermans Huis te vergroten werd kort voor de jaarwisseling met enig tromgeroffel de nieuwe folder gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Fleur Imming. De flyer werd mede door bijdragen van de 'Annemiek Foundation' mogelijk gemaakt. De aandacht van de schrijvende pers -het rechtstreekse gevolg ervan- wordt ook op prijs gesteld: ,,Het is erg belangrijk dat mensen weten wat we hier doen´´, zegt Bettina Sari die als psycho-oncologisch begeleider aan het Toon Hermans Huis is verbonden.

KENNISMAKING ,,Op 24 juli 2012 stortte onze wereld in elkaar'', begint Maurits van Hoogevest zijn verhaal over de kennismaking met het Toon Hermans Huis. ,,Mijn vrouw Annemiek bleek kanker te hebben. Ongeneeslijk.'' Het gezin -dat behalve Maurits en Annemiek bestaat uit de toen 1-jarige zoon Olivier- is volkomen ontredderd. ,,Je komt in een stroomversnelling terecht die niet te beschrijven is.''

GEEN BEHOEFTE In die turbulente periode komt het Toon Hermans Huis ook in beeld. Maurits: ,,Maar aanvankelijk hadden we helemaal geen behoefte aan psycho-sociale begeleiding. We waren toch niet gek? En ik hoef niet zo nodig een middag therapeutisch te kleien.''

,,Nee, gek waren we niet. Maar we waren elkaar wel aan het kwijtraken'', gaat Maurits verder. ,,Voor Annemiek stond het leven van de ene op de andere dag stil. Ik wilde er voor haar zijn, maar tegelijk ging mijn leven door. Opgenomen in de maalstroom van de alledaagse dingen. Dus op den duur begrepen we elkaar niet meer: Het leek alsof we allebei naar een ander radiostation zaten te luisteren. Toen werd het tijd om aan de bel te trekken en kwamen we hier terecht.''

RELEVANTIE Van Hoogevest: ,,Eigenlijk was na een paar minuten de relevantie van het Toon Hermans huis al duidelijk. We konden hier normaal over dingen praten. Als we hier weggingen, hadden we het gevoel dat de lucht was geklaard. We zaten samen weer op dezelfde golflengte.''

,,Wat ik bijzonder vind aan dit werk is dat het heel erg snel gaat over de essentie van het bestaan´´, neem Bettina Sari het stokje van Maurits over. ,,'Verbinding' is voor mij het sleutelwoord. Verbinding met jezelf, met je partner, met je gezin. Een sfeer creëren waarin mensen dingen kunnen uitspreken, óók ongemakkelijke waarheden.´´

WERKWIJZE Bettina Sari: ,,Het aanbod van het Toon Hermans Huis rust op drie pijlers. Allereerst hebben we de getrainde vrijwilligers die dagelijks tussen half tien en vijf beschikbaar zijn voor een gesprek met bezoekers die daar behoefte aan hebben. Daarnaast organiseren we tal van activiteiten voor allerlei doelgroepen (van kidsgroepen tot meditatie & mindfulness). En 'last but not least' bieden we professionele ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Die pijlers geven het hele aanbod een stevige professionele ondergrond. Het maakt onze ondersteuning voor iedereen toegankelijk.''

BELANGRIJK ,,Die toegankelijkheid geldt óók voor de professionele begeleiding, want daar willen we met de 'Annemiek Foundation' wat betekenen'', valt Maurits bij: ,,Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om tijdens het ziekteproces, maar ook daarna, begeleiding te krijgen. Ik ben er ook van overtuigd dat de gesprekken besparingen kunnen opleveren voor de gezondheidszorg. We zijn heel erg geneigd in de geneeskunde alles uit de kast te halen om de ziekte te bestrijden. Tot het bittere eind. Het alternatief om ervoor te kiezen niets te doen of om een behandeling te stoppen, bijvoorbeeld in het belang van de kwaliteit van leven, komt in het ziekenhuis nauwelijks aan de orde. Terwijl het in bepaalde gevallen juist een hele goede keuze zou zijn. Die bezinning vindt hier wel plaats.''

DECLARATIEFONDS ,,Het lastige is dat een 'aanpassingsstoornis´ (kort gezegd: psychische klachten die ontstaan door de diagnose 'kanker') in veel gevallen niet wordt vergoed'', legt Bettina Sari uit. ,,En dat leidt in veel gevallen tot de afweging 'dan doen we het ook niet'. Daarom heeft de 'Annemiek Foundation' een declaratiefonds opgericht waar het Toon Hermans Huis een beroep op kan doen voor mensen die een therapie niet kunnen betalen.''

Annemiek Foundation

De 'Annemiek Foundation' ondersteunt met sponsorgelden, donaties en geld dat via benefietevenementen werd binnengehaald het Toon Hermanshuis, maar ook de stichting 'Barcode for Life'. Dat is een stichting die onderzoek stimuleert naar een alternatieve, veel minder ingrijpende behandeling van kanker, die individueel maatwerk biedt. Meer informatie: www.annemiekfoundation.nl en www.barcodeforlife.nl. Het verhaal van het ziekteproces van Annemiek stond centraal in de televisieserie ´Over mijn lijk´ van BNN.

Toon Hermanshuis

Het Toon Hermanshuis (www.thha.nl), Regentesselaan 39 in Amersfoort (tegenover het station). Telefoon: 033-4655227. E-mail: info@thha.nl.