• Foto: Roy Beusker

    Roy Beusker

Bijdrage Postcode Loterij moet Utrechtse Heuvelrug toegankelijker maken

REGIO Mensen met een beperking ervaren volgens Natuurmonumenten veel obstakels bij het bezoeken van natuurgebieden. Natuurmonumenten ontvangt dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij een bijdrage van 1.965.000 euro om veertig natuurgebieden in Nederland toegankelijker te maken. Hieronder valt ook de Utrechtse Heuvelrug. Dat maakte de Postcode Loterij dinsdagavond bekend tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Voor ruim vier miljoen volwassenen en kinderen in Nederland met een lichamelijke, motorische, zintuiglijke of verstandelijke beperking is natuur onbereikbaar of ontoegankelijk. Mensen met een beperking en hun vrienden of familie ondervinden moeilijkheden bij natuurgebieden ten aanzien van bereikbaarheid, oriëntatiemogelijkheden en informatievoorziening.

In de komende drie jaar gaat Natuurmonumenten diverse maatregelen treffen om de gebieden toegankelijker te maken: verbetering van de bereikbaarheid van de natuurgebieden, waarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de parkeerplaatsen en toiletten; fysieke barrières zoals wildroosters en klaphekken waar mogelijk wegnemen en het verbeteren van van de informatievoorziening zodat de onzekerheid of een bezoek aan een natuurgebied haalbaar is, wordt weggenomen.

Natuurmonumenten werkt in dit project samen met partners die zich inzetten voor de belangen van mensen met een beperking, zoals het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en Kenniscentrum Groen en Handicap.