• Gemeente Amersfoort

Bijeenkomst over herontwikkeling sport- en woongebied Liendert West

AMERSFOORT Over de woningbouwplannen bij het Jan van Riebeeckpad houdt de gemeente donderdag 14 februari een inloopbijeenkomst. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 17.00 en 19.30 uur in 't Hooghe Landt, aan de Parelhoenstraat 2 in Amersfoort.

Medewerkers van de Alliantie en gemeente Amersfoort zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven over de huidige stand van zaken van de herontwikkeling van sport- en woongebied Liendert West. Dit is het gebied waar zwembad Liendert heeft gestaan met de omliggende sportvelden.

Tijdens de inloop kunnen aanwezigen aandachtspunten en ideeën geven over zaken als verkeer, parkeren, sociale veiligheid, openbare ruimte, woningbouw en sport. De bijeenkomst is vooral bedoeld om wensen en aandachtspunten te verzamelen. In vervolgbijeenkomsten wordt met bewoners en andere belanghebbenden besproken op welke wijze deze wensen en aandachtspunten in de plannen verwerkt kunnen worden.

Meer informatie is te vinden op www.amersfoort.nl/zwembadliendert.