Bijeenkomst over masterplan voor de Wagenwerkplaats

AMERSFOORT - Er zijn plannen om de voormalige wagenwerkplaats van de NS een bestemming te geven voor onder andere woningbouw en andere stedelijke voorzieningen. Om dit mogelijk te maken, is een bestemmingsplan nodig. Dit zal in 2015 worden opgesteld. Om goede keuzes te maken voor de toekomst van het terrein, willen NS en de gemeente de mening horen van gebruikers, betrokkenen en belangstellenden.Daarvoor houdt zij drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op woensdag 26 november van 19.30 tot 21.00 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) in het Centraal Ketelhuis op de Wagenwerkplaats, Soesterweg 320. Aanmelden kan via een e-mail aanmasterplan@imoss.nl.Het terrein van de Wagenwerkplaats grenst direct aan het spooremplacement van station Amersfoort. Het gebied is circa 18 hectare groot. Aan de noordkant ligt de wijk Soesterkwartier. In 2000 sloot de NS de Wagenwerkplaats. Afgelopen jaren zijn er nieuwe initiatieven ontstaan,zoals horeca en creatief ondernemerschap. NS en de gemeente werken nu aan een Masterplan voor de Wagenwerkplaats. Het is de bedoeling om tijdens drie bijeenkomsten informatie te verzamelen bij gebruikers, betrokkenen en belangstellenden. Tijdens de eerste bijeenkomst staan vragen centraal als: welke kansen ziet u voor de toekomst en welke knelpunten ervaart u in het gebruik van het terrein? Met het antwoord op deze vragen worden vervolgens verschillende scenario's uitgewerkt. Tijdens de tweede bijeenkomst (januari 2015) wordt de mening van de aanwezigen gevraagd over de scenario's. In de derde bijeenkomst (februari 2015) presenteren gemeente en NS het conceptontwerp. In het voorjaar zou het Masterplan klaar moeten zijn.Meer informatie www.wagenwerkplaats.eu