• Sportfondsenbad

Bijeenkomst over ontwikkeling locatie Sportfondsenbad

AMERSFOORT De herontwikkeling van de plek waar nu het Sportfondsenbad staat is op donderdag 8 maart het onderwerp van een inloopbijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden in het Corderius College aan de Lambert Heijnricsstraat 23 in Amersfoort en binnenlopen kan tussen 19.00 en 21.00 uur.

Het Sportfondsenbad komt naar verwachting leeg te staan in april 2018. De sloop kan dan starten. Daarna wordt de locatie voorbereid voor woningbouwplannen.

WONINGBOUW Op de plaats van het Sportfondsenbad komen woningen en het gebied wordt opnieuw ingericht. Woningcorporatie Omnia ontwikkelt twee urban villa's aan de Bisschopsweg in de sociale huursector. Nog twee te selecteren groepen ontwikkelen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) twee gebouwen aan de Rubensstraat waarin vrije sector koopwoningen komen.

INFORMATIE Om het realiseren van de woningbouwplannen mogelijk te maken, stelt de gemeente een uitwerkingsplan op. Tijdens de inloopbijeenkomst is informatie te krijgen over de herontwikkeling en de daarvoor te volgen procedure. Ook kunnen belangstellenden vragen stellen en in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente.