Bijeenkomst over Wagenwerkplaats

AMERSFOORT De Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats en de veiligheid rond het spoor staan op de agenda van de algemene wijktafel Wagenwerkplaats die Wijkbewonersteam Soesterkwartier, de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en de gemeente organiseren op 24 juni.

Bewoners van het Soesterkwartier, gebruikers van de Wagenwerkplaats en buren van de Wagenwerkplaats die aan de Barchman Wuytierslaan en omgeving wonen, zijn dan welkom in de Verkeerstuin van 20.00 tot circa 22.00 uur. (Zaal open om 19.30 uur).

Tijdens de bijeenkomst worden onder andere de resultaten gepresenteerd van de Duurzaamheidsdagen van eind 2014 waarin deskundigen en belangstellenden samen nadachten over een duurzame ontwikkeling van het gebied. De Duurzaamheidsvisie wordt op een latere datum aan het college en de gemeenteraad officieel aangeboden. Het doel is dat de Duurzaamheidsvisie Wagenwerkplaats ook een drager wordt van het nieuwe bestemmingsplan Wagenwerkplaats dat volgend jaar wordt opgesteld.