• 3842833_sa00 stock baksteen nieuwbouw.jpg

    Archief BDU Media

Bijna driehonderd sociale huurwoningen erbij

AMERSFOORT De komende twee jaar komen er in totaal bijna driehonderd sociale huurwoningen in Amersfoort bij. Dat hebben gemeente en woningcorporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal afgesproken in de prestatieafspraken 2019. Om meer woningen beschikbaar te krijgen, gaan huurdersorganisaties, corporaties en gemeente volgend jaar op zoek naar maatregelen die bijdragen aan verdere doorstroming.

De gemeente maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersbelangen-organisaties. Het gaat om afspraken over verschillende thema's binnen de sociale huurvoorraad, zoals het aanbod sociale huurwoningen, de betaalbaarheid en de duurzaamheid en leefbaarheid. Hiermee werken partijen aan de volkshuisvesting in Amersfoort. Ook is afgesproken dat gemeente en corporaties de mogelijkheden onderzoeken voor extra uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad door het toevoegen van tijdelijke woningen. In de afspraken onderschrijven alle partijen het streven naar een CO2-neutrale stad, waarin alle huizen en andere gebouwen aardgasvrij zijn. Samen met woningcorporaties en andere partijen uit de stad werkt de gemeente aan de warmtevisie. Hierin staat onder meer wanneer een wijk start met het maken van een wijkwarmteplan.

Vanwege het succes van de Wooncoach voor 65 jaar en ouder, zetten de drie corporaties deze dienst voort. Het inzetten van een wooncoach draagt positief bij aan de dynamiek op de woningmarkt. Als een 65-plusser ervoor kiest te verhuizen, komt de woning vrij voor andere woningzoekenden, die vaak ook weer een woning achterlaten. Op deze manier kan er meer doorstroming ontstaan.

De woningcorporaties werken met onder meer de gemeente en zorgpartijen verder aan de uitvoering van het Programma wonen en zorg op basis van het gezamenlijke statement 'Amersfoort een thuis voor iedereen'.