• epa04386322 A photo made available by the Syrian Arab News Agency (SANA) shows Syrian soldiers in the town of Htaitet al-Jarash in the countryside of Damascus, Syria, 05 September 2014. According to media reports, army forces have achieved “significant progress” in the area and regained control of farms on the outskirts of the town and a number of buildings at the entrance to the town after inflicting “gross losses” on fighters opposing the Assad regime. EPA/SANA / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

    SANA / HANDOUT

Bolsius: Amersfoorts gezin vertrokken naar Syrië

AMERSFOORT - In een brief aan de gemeenteraad heeft burgemeester Bolsius bekend gemaakt dat een Amersfoorts gezin naar Syrië is vertrokken om zich vermoedelijk aan te sluiten bij een jihadistische groepering.Hij werd hierover afgelopen week geïnformeerd. ,,Relevante informatie over het gezin die bij de gemeente bekend is, wordt gedeeld met instanties die bevoegd zijn om actie te ondernemen (zoals NCTV, AIVD, politie en Raad voor de Kinderbescherming)", schrijft hij. Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat in de omgeving van het gezin 'meer dan gemiddeld zorg moet zijn voor radicalisering'.,,Op dit moment is er in Nederland veel aandacht voor het maatschappelijk vraagstuk van jihadisme en radicalisering. Het kabinet heeft een aanpak gestart waarin intensieve samenwerking - ook met lokale partners- veel aandacht krijgt. In Amersfoort willen we een alerte en pro-actieve houding aannemen in het herkennen van mogelijke signalen en het tegen van radicalisering. Onze stad behoort overigens niet tot de groep meest betrokken gemeenten, waarmee de Rijksoverheid en betrokken instanties regelmatig overleg voert." ,,Deze week ben ik geïnformeerd over een gezin (woonachtig in onze stad) dat Nederland is uitgereisd vermoedelijk om zich in Syrië aan te sluiten bij een jihadistische groepering. Relevante informatie over het gezin die bij de gemeente bekend is, wordt gedeeld met instanties die bevoegd zijn om actie te ondernemen (zoals NCTV, AIVD, politie en Raad voor de Kinderbescherming). Naar aanleiding van het concrete signaal, wordt overleg gevoerd met deze instanties, om maximaal samen te werken vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid. Het is niet aan de gemeente om persoonlijke informatie over dit gezin publiek te maken.",,Naast gevoelens van onbegrip, zijn er ongetwijfeld ook stadgenoten die zich zorgen maken over het gezin. Er zijn overigens op dit moment geen aanwijzingen dat in de omgeving van het gezin meer dan gemiddeld zorg moet zijn voor radicalisering. Dat neemt niet weg dat wij allemaal de verantwoordelijkheid hebben om alert te zijn op mogelijke signalen voor radicalisering en jihadisme. Daartoe zal ik lokale maatschappelijke partners actief benaderen om hen op de landelijke expertise op dit gebied te wijzen. Indien daar behoefte aan is, kan ik dinsdagavond met wethouder Bertien Houwing in een vertrouwelijk overleg met de fractievoorzitters over deze problematiek spreken."