• Arjen Gerritsma/Graphic Sound

Bolsius en Wilfred Genee gaan voor geletterdheid in Amersfoort

AMERSFOORT Burgemeester Lucas Bolsius van gemeente Amersfoort opent dinsdag 6 september het Amersfoortse Taalhuis in de Bibliotheek Eemland. Op dat moment worden ook de drie TaalHelden van provincie Utrecht verkozen en is de kick-off van de landelijke samenwerking tussen bibliotheken, Stichting Lezen & Schrijven en consultatiebureaus. In het kader van die samenwerking leest televisiepresentator Wilfred Genee voor aan ruim dertig Amersfoortse kleuters uit Woezel en Pip - Het feestje van Buurpoes. Dit alles vindt plaats in het kader van de Week van de Alfabetisering (5 tot en met 11 september). De Bibliotheek Eemland organiseert deze middag samen met Stichting Lezen & Schrijven.

TAALHUIS Burgemeester Bolsius geeft het startsein voor het in gebruik nemen van het Taalhuis. Dit is een fysieke plek in de Bibliotheek Eemland waar iedereen terecht kan die moeite heeft met lezen, schrijven en/of digitale vaardigheden. Ook mensen die taalvrijwilliger willen worden kunnen terecht in het Taalhuis.

TAALHELDEN TaalHelden zijn personen die zich in het voorgaande jaar bijzonder verdienstelijk hebben ingezet voor een beter geletterd Utrecht. Tijdens de opening van het Taalhuis wordt tevens bekend wie de drie TaalHelden van provincie Utrecht 2016 zijn. De drie categorieën van TaalHelden zijn: Taalcursist, Taalbegeleider en Bruggenbouwer.

GENEE Voorlezen is belangrijk in de taalontwikkeling van kinderen. Hiervoor hebben bibliotheken, consultatiebureaus en Stichting Lezen & Schrijven een samenwerkingen opgestart waarbij jonge gezinnen doorverwezen worden naar de Bibliotheek voor een gratis bibliotheekabonnement en een gratis Woezel & Pip-voorleesboek. Wilfred Genee (bekend van onder andere het tv-programma Voetbal Inside) vraagt 6 september aandacht voor deze actie door voor te lezen uit Woezel & Pip - Het feestje van Buurpoes.

LAAGGELETTERDHEID 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Honderden organisaties vragen daar tijdens de Week van de Alfabetisering (5 tot en met 11 september) aandacht voor door activiteiten te organiseren. Samen kunnen gemeenten, organisaties, docenten en vrijwilligers ervoor zorgen dat veel meer mensen leren lezen, schrijven en rekenen. Zodat armoede afneemt, meer mensen een baan vinden, hun gezondheid verbetert, hun kinderen opgroeien met aandacht voor taal en iedereen gelijke kansen krijgt. In de provincie Utrecht heeft 6,3% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. In Amersfoort ligt dat percentage hoger, tussen de 8 tot 11 procent.