Bomenkap op terrein Lichtenberg

AMERSFOORT De kap van de bomen op het terrein van het voormalige ziekenhuis De Lichtenberg start eind november, meldt de gemeente Amersfoort. De bomen moeten worden gekapt, omdat het hele terrein moet worden klaargemaakt voor de aanleg van kavels, wegen en openbaar groen. Daarbij wordt grond verplaatst, afgegraven en opgehoogd. Dit alles beschadigt de wortels van de bomen. Naar verwachting overleven de bomen deze beschadiging niet. Niet alles wordt weggehaald: er blijven bomen en onderbegroeiing staan die passen in de nieuwe inrichting van de woonbuurt.

Uiteindelijk komt er volgens de gemeente op het terrein meer groen terug dan er weggaat. ,,Uit alle gegevens blijkt dat er nu 3,2 hectare groen aanwezig is. Dat wordt straks ruim twee hectare aan openbaar groen en drie hectare particuliere tuin. Die ruim vijf hectare bestaat ook uit groen dat niet wordt weggehaald."

De Lichtenberg moet er uiteindelijk - wat betreft inrichting met planten en bomen - hetzelfde uit gaan zien als het gehele Bergkwartier. Er komen veel bomen (terug) die weer uitgroeien tot flinke exemplaren, zoals de eik, linde en amberboom. Ook komt er een groene parkstrook in de woonbuurt. Rododendrons zijn later weer veel terug te vinden. 't Weitje langs de Jacob Catslaan blijft bestaan.

Meer informatie over de toekomstige beplanting is te vinden op www.amersfoort.nl/lichtenberg.

Het grootste deel van de bomen is niet begin 2015 gekapt, zoals eerder het plan was. Door de vertraging bij de sloop van het oude ziekenhuis was uitstel mogelijk. Meerdere inwoners hadden daar namelijk om gevraagd.