• Naast geluidsoverlast vrezen omwonenden een toenemende parkeerdruk in de omgeving van Huize Randenbroek.

    Piroschka van de Wouw

Boze brief over parkeeroverlast in drie wijken naar wethouder

AMERSFOORT Bewoners van drie Amersfoortse wijken kampen met parkeeroverlast, die in de komende jaren vermoedelijk nog heviger zal woorden. Daarom wenden zij zich in een brief tot wethouder Hans Buijtelaar. Het betreft de wijken Gildenkwartier, Jericho en Jeruzalem. De bewonersgroep voelt zich niet gehoord; eerdere pogingen om de wethouder te benaderen, zouden op niets zijn uitgelopen.

Jeroen de Valk

De bewoners maken zich zorgen over de ontwikkeling van het Oliemolenkwartier en het complex De Nieuwe Stad, aan de andere kant van de Eem. Volgens de huidige plannen zouden honderdvijftig bezoekers, gebruikers en bewoners van het Oliemolenkwartier hun auto kunnen parkeren in het Gildenkwartier, Jericho en Jeruzalem.

De wethouder zegde toe dat hij de kwestie zal laten onderzoeken. Dat onderzoek vindt echter pas in mei plaats; al eerder gaat de parkeerplaats even ten noorden van het Eemplein - inmiddels 'het Oliemolenhof' gedoopt - op de schop. Er wordt een soort parkje aangelegd, wat betekent dat parkeerplaatsen verdwijnen.

De centrale boodschap van de brief is, in het kort: leg in vredesnaam die werkzaamheden stil in afwachting van dat onderzoek. Mocht op de brief geen, of een negatief antwoord komen, dan dreigen de bewoners met 'vervolgstappen, richting de Nationale Ombudsman maar ook de bestuursrechter'. ,,In het laatste geval stellen we u aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.''

Rik Schilting, woordvoerder van de bewoners, vervolgt: ,,U gaat ervan uit dat er in onze wijken nog wel honderdvijftig parkeerplaatsen te vinden zijn voor bezoekers van De Nieuwe Stad. Bij een overleg in het stadhuis is al gebleken dat niet alle bewoners van het vergunningsgebied in het Gildenkwartier een parkeervergunning hebben aangeschaft. Zij maken dus gebruik van de vrije 'voorraad' parkeerplekken.'' De huidige parkeerdruk zou al heftig zijn, vooral als na 17.00 uur veel wijkbewoners van hun werk terugkeren. Wie even in de auto stapt om inkopen te doen, kan soms bij terugkomst nergens nog een plekje vinden. Dit alles getuigt niet van een 'parkeerbeleid' maar van een 'pestbeleid', zo schrijft Schilting tot besluit.