• Het ontwerp van de nieuwe wijk.

    artist impression / Profund
  • De gevreesde toekomst: een toren te midden van laagbouw.

    Buurtbewoners Liendert
  • Kees Quaadgras (rechts) neemt het woord namens de buurt.

    Jeroen de Valk

Boze reacties op plan voor woontoren van 60 meter

AMERSFOORT Omwonenden protesteren tegen de komst van een woontoren in Liendert. Na het indienen van tientallen bezwaarschriften kwamen de buurtbewoners naar het stadhuis om daar hun stem nog eens te laten horen. Eén van de torens moet zo'n zestig meter de lucht in gaan. Omwonenden vrezen dat de bestaande woningen in de schaduw komen te staan. De toren zou bovendien detoneren in een  omgeving waarin veel laagbouw is te vinden.

Jeroen de Valk

Wat betreft woordvoerder Kees Quaadgras mag de hoogte dalen tot maximaal dertig meter; dan hoor je hem niet meer klagen. Voorstanders van de bouw - een aantal politici en projectontwikkelaar Profund - benadrukken echter keer op keer dat hoogbouw juist een uitkomst is. Er moeten véél woningen verrijzen om aan de enorme vraag te voldoen. Tegelijk wil de gemeente zoveel mogelijk groen behouden. Dan kun je maar het beste 'de hoogte in gaan'.

Quaadgras was ook ongelukkig met het tot dusverre afgelegde 'traject'. ,,Er zou een 'hoogbouwvisie' komen, met de voorwaarden van de gemeenteraad. Die is er nog niet. Toch heeft de raad al ingestemd met de plannen. En pas daarna werd de buurt geïnformeerd. Dat is toch echt de verkeerde volgorde.''

TRUCAGE Met enige trucage maakten de boze buren een afbeelding van de wijk in de toekomst; de woontoren komt wel erg overheersend over. En dat terwijl de 'foto' is genomen vanaf de achtste verdieping van een gebouw aan de Trekvogelweg. Quaadgras: ,,Voor mensen die lager en dichterbij wonen, pakt het véél erger uit.''   

De woontoren wordt onderdeel van een nieuw woonwijkje. Aan de Zangvogelweg 140, waar zich nu nog een schoolgebouw bevindt, moet na de sloop naast de woonkolos ook een tweede appartementengebouw komen, van veertig meter hoog. Verder denken de plannenmakers aan een aantal parkeerplaatsen en nog een openbare instelling die voor levendigheid kan zorgen; denk aan een medisch of maatschappelijk centrum.

'KWETSBARE WIJK' De buurt heeft ook bezwaren tegen de tweede, lagere woontoren. Een groot deel van de appartementen hierin komt in de categorie 'sociale huur'. De vrees bestaat dat hier wel erg veel mensen met lage inkomens komen te wonen in een toch al kwetsbare wijk.

De fracties van D66, DENK en GroenLinks zeiden dat de burger wat hen betreft te laat was geïnformeerd. Zij protesteerden dus tegen het inspraaktraject maar daarmee niet noodzakelijk tegen de hoogbouw op zich. In discussies viel eerder dit jaar vaak de term 'algemeen belang'. Ofwel: de behoefte van de stad aan woningen, waardoor soms een besluit moet worden genomen waar niet elke burger gelukkig mee kan zijn.

Uit een onderzoek van de projectontwikkelaar zou zijn gebleken dat 'slechts' 21 woningen in de directe omgeving vanaf vier uur ´s middags maximaal één uur in de schaduw staan.

Van parkeeroverlast zou geen sprake zijn aangezien er voldoende parkeerplaatsen op het terrein zelf worden aangelegd. De verdere verkeersdrukte zou ook meevallen, al was het maar omdat de Ringweg Kruiskamp en de Van Randwijcklaan vlakbij zijn. 

Wethouder Menno Tigelaar liet weten dat de kogel nog niet door de kerk is: ,,Er wordt nog gewerkt aan een wijziging van het bestemmingsplan. Daarbij zullen we uw input meenemen.''