• Zorg in Culemborg

Brandbrief over gebrek aan zorg St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis

AMERSFOORT ,,Dit kan zo niet langer", vindt Hanneke Stalenhoef als het gaat om de crisissituatie in het St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort. Door gebrek aan zorg heeft zorgorganisatie Beweging 3.0 een aantal weken geleden twee crisisteams in het leven geroepen in het verpleeghuis. ,,Maar de situatie wordt steeds schrijnender", vertelt Stalenhoef. ,,Mijn 95-jarige moeder woont er, dus ik ken de situatie goed. Het werd tijd dat ik aan de bel trok."

Nicoline Lans

Het grootste probleem in het verpleeghuis is volgens Stalenhoef het gebrek aan personeel. ,,Vorig jaar werden ter voorbereiding op de verhuizing (de begane grond wordt gerenoveerd, red.) zes kleinschalige woongroepen gevormd, met ieder hun eigen vaste team verzorgers", vertelt Stalenhoef. ,,Maar de afgelopen maanden is het Beweging 3.0 niet gelukt de aanvankelijk zeer gemotiveerde medewerkers vast te houden. Dit heeft tot gevolg dat er veel uitzendkrachten op de groepen komen werken. En zelfs zij willen vaak na één keer werken niet meer terugkomen. Waarom? Omdat het een chaos is en omdat er te veel werk is voor te weinig mensen. Er zijn nog een paar vaste medewerkers in dienst en dat zijn echt engelen. Ze werken vaak in hun eentje op de groep, kunnen geen pauze nemen en werken soms elf uur achter elkaar. Dat kan toch niet?"

In het verpleeghuis wonen psychogeriatrische patiënten, wat de situatie volgens Stalenhoef nog schrijnender maakt. ,,We hebben te maken met zeer kwetsbare ouderen", legt ze uit. ,,Ze zijn dement, angstig en hebben structuur nodig. Dat is er nu niet. En met elke dag een vreemd gezicht voor hun neus haal je die angst niet weg, in ieder geval niet bij mijn moeder. Voor haar zijn we al aan het kijken naar een ander verpleeghuis. Ik kan het niet aanzien dat ze haar laatste jaren op deze manier moet doorbrengen. Ik hoop dat er snel medewerkers worden aangetrokken die een vast team willen vormen om voor deze mensen te zorgen."

Beweging 3.0 vindt de situatie in het St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis ook niet wenselijk. ,,We hebben last van personeelstekort door langdurig ziekteverzuim als gevolg van toegenomen werkdruk. De omschakeling naar kleinschalige woongroepen vraagt meer van medewerkers dan we hadden ingeschat. Daarbij hebben we te maken met een moeilijke arbeidsmarkt, waardoor er geen vaste of onvoldoende bezetting op groepen bewoners staat", legt Niek Vergeer, woordvoerder van Beweging 3.0, uit. ,,Daardoor kunnen we niet de zorg leveren die we willen leveren. Ik begrijp dan ook het besluit van mevrouw Stalenhoef om aan de bel te trekken."

Vergeer legt uit dat de zorgorganisatie bezig is met het oplossen van de problemen. ,,Maar we moeten wel erkennen dat die niet in twee weken opgelost zijn", zegt hij. ,,Zowel in het St. Elisabeth verpleeghuis als in het verpleeghuis op de Lichtenberg hebben we crisisteams in het leven geroepen en op beide locaties hebben we een teamondersteuner aangesteld met een coachende en sturende rol voor de medewerkers. Die persoon is ook, wanneer nodig, een aanspreekpunt voor bewoners en families."

Het belangrijkst is volgens Vergeer dat er weer een vaste bezetting komt op de woongroepen. ,,We kregen veel te horen dat mensen het vervelend vinden om steeds vreemde gezichten te zien. Dat is begrijpelijk. Daarom zijn we gesprekken aan het voeren om nieuwe, vaste medewerkers aan te nemen om de gaten in de bezetting op te vullen. Maar we hebben er niet een of twee nodig, we hebben een serieus aantal mensen nodig. En we werken natuurlijk aan de terugkeer van de medewerkers die wegens langdurig ziekteverzuim afwezig zijn."

Begin november organiseert het verpleeghuis een familie-avond. ,,Op die bijeenkomst willen we de families op de hoogte stellen van de vorderingen", legt Vergeer uit. ,,Ook gaan we met de families in gesprek over hun zorgen en wensen."

Ondanks de complexe situatie heeft de zorgorganisatie niet besloten om te stoppen met het aannemen van nieuwe bewoners. ,,Nee, we nemen nog wel bewoners aan. Dat doen we in goed overleg met de teams op de verschillende woongroepen. Niet op elke groep is de situatie even zorgelijk, er zijn ook groepen waar de bezetting wel op orde is. We kijken goed op welke groepen genoeg plek en personeel is voor een nieuwe bewoner."