• Arjen Gerritsma/Graphic Sound

Burgemeester Bolsius 'zeer geraakt' en gaat door het stof

AMERSFOORT Burgemeester Lucas Bolsius is zeer geraakt en van mening dat hij een zeer groot aantal Amersfoorters tekort heeft gedaan. Dat wordt duidelijk na de beantwoording van de schriftelijke vragen die GroenLinks en Groep-El Messaoudi stelde over de uitzetting van Lilly en Howick.

 

Jeroen van der Veer

 

,,De indringende reacties die van vele kanten zijn gekomen, hebben diepe indruk op mij gemaakt", aldus Bolsius, als hem gevraagd wordt wat hij vond van de kritiek aan zijn adres nadat hij besloot niet mee te lopen met de 'Hartentocht'. ,,Vooral de reacties die betrekking hebben op de burgervaderlijke kant, hebben mij zeer geraakt en hebben mij duidelijk gemaakt dat ik veel mensen, met name een groot aantal jonge Amersfoorters, op dat punt tekort heb gedaan. Ik kan de klok niet terugdraaien. Wel kan ik uit de grond van mijn hart aangeven dat ik die zondagochtend onvoldoende burgervaderlijke rol heb meegewogen."

 

Verder wordt in de beantwoording duidelijk dat Bolsius op 8 augustus kennis nam van het feit dat de moeder van Howick en Lily uitgezet zou worden. ,,Daarna is direct contact opgenomen via de ambtelijke lijnen van het departement om te onderzoeken of er een kans was dat de staatssecretaris gebruik zou maken van zijn bevoegdheid. Hierbij werd duidelijk dat hij dit niet zou doen, waarbij volstrekt helder werd dat de bewindsman zeer nauw betrokken was bij het besluit van uitzetting en dat via andere kanalen, tevergeefs al een beroep was gedaan. Nog een verzoek zou geen schijn van kans maken."

 

Vanaf dat moment ging de focus op het voorkomen van een gescheiden uitzetting van moeder en kinderen. In die periode geeft men aan dat er geen enkel moment contact is geweest met staatssecretaris Dijkhoff. ,,Op basis van contacten met de ambtelijke leiding werd duidelijk dat de staatssecretaris bij zijn beslissing zou blijven. Wel is erop aangedrongen een maximale inspanning te leveren om het gezin samen gezamenlijk uit te zetten."

 

Die poging mislukte en uiteindelijk werd de moeder afzonderlijk van de kinderen uitgezonden. Dit kwam vooral door het feit dat de moeder niet het schuiladres van Lilly en Howick wilde verklappen. Bolsius nam in die periode geen actie om de verblijfplaats van de kinderen te achterhalen.

Howick en Lily zijn inmiddels gevonden en ondergebracht op een veilig adres. De twee leven momenteel zonder moeder. Zij is op 14 augustus naar Armenië uitgezet. Voogdij-instelling Nidos is door de kinderrechter benoemd als voogd over de twee kinderen van 11 en 12 jaar.