• Naast burgemeester Bolsius zijn verschillende politici, buurtbewoners en jeugdwerkers aanwezig bij het debat vanavond.

    Keistadnieuws

Burgemeester onder vuur na rellen met oudjaar

AMERSFOORT Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort ligt onder vuur na de rellen met oudjaar. De kritiek komt daarbij niet alleen van de oppositie, maar ook van de fracties uit zijn eigen coalitie. De aantijgingen komen vooral hier op neer: Bolsius zou te weinig hebben ondernomen om de rellen, vernielingen en vooral de aanvallen op politieagenten tegen te gaan.

Jeroen de Valk

Een jaar terug vonden ook ongeregeldheden plaats in deze wijk waarbij agenten en hulpverleners werden belaagd; Bolsius - die als burgervader de openbare orde in zijn portefeuille heeft - verklaarde toen op nieuwjaar dat dit alles 'onacceptabel' was.

Diverse raadsleden herinneren hem aan deze uitspraak en vragen hem waarom de ongeregeldheden hebben kunnen plaatsvinden. Ad Meijer, fractievoorzitter van de SP, constateert in schriftelijke vragen aan het college dat het 'opnieuw is misgegaan rond de jaarwisseling, helaas ook opnieuw in De Koppel'. Voor hem aanleiding om de vraag te stellen 'in hoeverre de ervaringen die een jaar geleden zijn opgedaan nu hebben bijgedragen aan een betere aanpak'. Het college heeft immers de schijn tegen.

De SP-voorman schrijft: ,,Maar liefst 48 arrestanten en agressie jegens politieagenten met een ernstig gewonde agent als gevolg. Een schokkend voorval! Politieagenten doen, net als ambulancemedewerkers en brandweerlieden, in het belang van de samenleving hun werk. Zij maken dus aanspraak op extra bescherming. In hoeverre werkt het college eigenlijk aan die bescherming? Wordt er wel voldoende geïnvesteerd om dit soort onaanvaardbare voorvallen te voorkomen? Heeft dit onderwerp wel voldoende prioriteit en trekt Amersfoort wel aanhoudend aan de bel om ondersteuning van de minister te vragen?'' 

Via Twitter uitte onder anderen Youssef el Messaoudi (PvdA) zijn ongenoegen; burgemeester Bolsius zou 'volstaan met het doorzoeken van een winkelstrip'.  Hans van Wegen (BPA) twitterde al eerder dat er volgens hem te veel op 'papier' wordt geregeerd. ,,Het gaat zoals altijd om de daden van de PvdA- en D66-wethouders.''

In het AD vroeg VVD-raadslid Kees Kraanen zich hardop af wat de betekenis was van de term 'onacceptabel' die Bolsius een jaar terug in de mond nam bij de ongeregeldheden in de zelfde wijk, ook met oudjaar. Bolsius vond de recente ongeregeldheden 'ontoelaatbaar'. ,,Wat wordt het in 2018? 'Onbegrijpelijk?' Het moet klaar zijn met die woorden; er moet nu gewoon worden ingegrepen.''

Ad Meijer (SP) wil dat de kwestie tot de bodem wordt uitgezocht. Hij vraagt aan Bolsius: ,,Welke acties heeft u naar aanleiding van de voorvallen op oudjaar 2015-'16 ondernomen ter voorkoming van nieuwe ontsporingen? Onderschrijft u het standpunt van de SP dat je 'van dienders af moet blijven' en dat voorkoming van geweld jegens politiefunctionarissen topprioriteit hoort te hebben?''

Bolsius zelf benadrukte in deze krant het professionele optreden van de politie. Hij wil óók de kwestie laten uitzoeken. Dankzij videobeelden kunnen de daden van 48 aangehouden jongeren worden onderzocht. ,,Het is van belang in kaart te brengen om welke jongeren het gaat en welke strafbare feiten er zijn gepleegd", zei de burgervader.

In december werd in het stadhuis gedebatteerd over ongeregeldheden in de wijk Randenbroek. Initiatiefnemer van het debat was toen Youssef el Messaoudi (PvdA). Volgens hem zou de overlast van jongeren de spuigaten uitlopen, en zou het ontbreken aan een structureel beleid om hier iets aan te doen.

Bolsius constateerde toen dat de misdaadcijfers in Amersfoort dalende zijn en dat het aantal overlast bezorgende groepen eveneens is afgenomen. En áls er een keer wat gebeurt, 'zitten we er bovenop', zei Bolsius. Ans Mers van wijkcentrum Het Klokhuis sprak niettemin van hondsbrutale jongeren die rommel achterlaten en vernielingen aanrichten.