• Het Amersfoortse stationsgebied.

    BDU Media

Buurt protesteert tegen komst stadhuis op Stationsplein

AMERSFOORT Waar komt het Amersfoortse stadhuis? Op de bestaande plek maar drastisch gerenoveerd of elders in de stad? Wethouder Willem-Jan Stegeman is een groot voorstander van nieuwbouw op de plek van de voormalige rechtbank op het stationsplein. Het pand is al eigendom van de gemeente en ligt bovendien direct tegenover het centraal station, wat strookt met plannen om gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen.

Jeroen de Valk

Omwonenden toonden zich echter ontevreden over dit plan. Aangezien het oppervlak bescheiden is, moet er 'in de hoogte worden gebouwd', tot zo'n veertien etages. Pal achter deze geplande kantoorreus ligt een knusse woonwijk uit de 19de eeuw. De hele buurt komt in de schaduw te staan, zo vreesden buurtbewoners die in de raadszaal het woord mochten voeren.

Ook speelt mee, dat het buurtje te klein lijkt voor de grote vrachtwagens die het stadhuis moeten gaan bevoorraden. Die bevoorrading moet namelijk aan de achterzijde geschieden, aangezien op het plein geen ruimte meer is.

Een andere buurtbewoner vreesde dat het 'participatieproces' - de inspraak dus - weinig rechtvaardig zal verlopen. Immers: de gemeente is eigenaar, projectontwikkelaar, bemiddelt bij meningsverschillen én neemt de besluiten.

TUNNEL Tot degenen die zich tot dusverre niet gehoord voelden, behoorde in ieder geval Paul Heistein, directeur van de One Planet Foundation. De instelling had een alternatief plan gemaakt. Daarin wordt het pand van de oude rechtbank behouden en komt er een tunnel naar het voormalige kantoor van Twynstra Gudde aan de overkant. Sloop en nieuwbouw zijn dan niet nodig. Zo zouden genoeg vierkante meters worden gecreëerd voor de helft van het budget. One Planet zag dit voorstel niet terug in de informatie van het college aan de raad.

Wethouder Stegeman zei dat hij op korte termijn met de omwonenden 'rond de tafel' zal gaan zitten. Hij wist van het One Planet-idee, maar heeft liever het stadhuis op één plaats. Bovendien is het onduidelijk of het pand van Twynstra Gudde nog wel beschikbaar is.

Wat hem betreft komt op de tweede plaats - ná het Stationsplein dus - het Trapeziumterrein: een driehoekig, grotendeels braakliggende lap grond tussen het spoor en het Eemplein. Dit is nog geen eigendom van de gemeente maar anderzijds: er hoeft hier niets te worden gesloopt.

ASBEST Renovatie van het slecht geïsoleerde stadhuis is een problematisch onderwerp. De gemeente overweegt het al tientallen jaren, besluit af en toe dat het er maar van moet komen maar komt daar dan toch weer op terug. Telkens blijkt er méér asbest aanwezig te zijn dan eerder vermoed. Dat maakt het werk intensiever en duurder; het verwachte budget stijgt voortdurend.

De overwegingen van Stegeman klinken logisch, maar zijn werkwijze zorgt voor onvrede bij de fractie van Amersfoort2014. Fractievoorzitter Menno Fousert reageerde geërgerd omdat de wethouder alvast voorsorteert op drie opties: renovatie, Stationsplein of Trapezium. Er waren namelijk nog meer alternatieve locaties voor nieuwbouw, die nu opeens worden weggestreept zonder dat de gemeenteraad daarover heeft kunnen discussiëren.

De wethouder kreeg het verzoek ook de Wagenwerkplaats en het One Planet-alternatief als opties te onderzoeken. Daarna zal er verder worden overlegd.