• Links de kerk, rechts de school, in het midden de locatie van een 'afscheidshuis'?

    Jeroen de Valk

Buurt strijdt tegen komst 'afscheidshuis'

AMERSFOORT Omwonenden verzetten zich tegen de komst van een 'afscheidshuis' aan de Ringweg Dorrestein. Het nog te bouwen pand zou te omvangrijk zijn, al helemaal aangezien het is gepland tussen twee gemeentelijke monumenten: het Uitvaartcentrum Monuta en het Corderius  College.

Jeroen de Valk

Het protest heeft vooralsnog weinig uitgehaald.  Buurtbewoners gingen in hoger beroep bij de Raad van State, die de bezwaren ongegrond verklaarde.

Woordvoerder Joost Seijsener laat namens de omwonenden weten dat hij de hoop nog niet heeft opgegeven. Het is mogelijk dat Monuta, die het 'afscheidshuis' wil bouwen, op zoek gaan naar een andere locatie of de voorkeur geeft aan een kleiner bouwoppervlak. 

Seijsener karakteriseert het huidige ontwerp als 'een vierkante blokkendoos', 'buiten proportie' voor de wijk. Inmiddels heeft Monuta wel besloten af te zien van een relatief hoog hek en zal een voetpad in stand blijven. Het voetpad wordt intensief gebruikt door de buurt en de vele scholieren. De school voor voortgezet onderwijs telt 1600 leerlingen.

KERKGANGERS Er zit een lange geschiedenis achter deze kwestie. Het huidige uitvaartcentrum is gevestigd in een kerkgebouw uit 1966. Twintig jaar later was het aantal kerkgangers dusdanig afgenomen, dat het pand een nieuwe functie kreeg als uitvaartcentrum. Monuta wil echter kleinschaliger gaan werken en denkt daarom aan een nieuw te bouwen 'afscheidshuis'. Dat zou direct naast de oude kerk komen, aangezien een andere locatie vooralsnog niet is gevonden.

De kerk zal worden omgebouwd tot een luxe appartementencomplex. Voor de vier appartementen wordt in totaal 3,2 miljoen gevraagd.

Seijsener hoopt dat de toekomstige bewoners zich liever niet vestigen op een 'volgepropte' locatie, pal naast een grote middelbare school én een mortuarium. ,,Misschien kiest Monuta eieren voor zijn geld en wordt de zoektocht naar een andere locatie hervat. Wij kunnen als buurt niet meer doen dat dit proces te volgen.''

Hij wijst op een 'second opinion' van Mooi Sticht, een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Volgens Mooi Sticht is het afscheidshuis in het huidige ontwerp 'ongewenst dominant' aanwezig tussen de school en de kerk. Het bureau pleit voor een kleiner grondoppervlak en stelt voor het pand wat verder van de openbare weg te plaatsen.