• import

Buurt tegen geplande bistro aan de Eem

AMERSFOORT Terwijl de coalitie nog moet worden gevormd, is het eerste conflict voor de nieuwe raadsleden al geboren. Het betreft plannen voor een horecabedrijf aan de Eemhaven. Omwonenden zijn er fel tégen en hebben hun krachten gebundeld. Zij vrezen ernstige overlast.

Jeroen de Valk

Het pand moet worden gebouwd aan de Grote Koppel, op de plek waar zich tot twaalf jaar terug pakhuis De Spijker bevond; op een steenworp van restaurant Merlot en met uitzicht op het Eemplein. Het perceel is thans eigendom van projectontwikkelaar Schipper Bosch, die er een 'urban bistro' heeft gepland. Het moet ongeveer dezelfde contouren krijgen als het pakhuis dat er ruim een eeuw heeft gestaan. De Spijker zag er markant uit, verviel echter meer en meer en werd in 2006 gesloopt. Schipper Bosch zei in het AD dat er al een gemeentelijk overleg is geweest; daarbij zou op hoofdlijnen een akkoord zijn bereikt. De bouw zou dit jaar al van start kunnen gaan. Het laagdrempelige bedrijf moet een 'buurtfunctie' krijgen voor bewoners, havengasten en andere bezoekers.

Het bericht schoot in het verkeerde keelgast van bewoners van de woonwijk die hier na de sloop van De Spijker is ontstaan. Bewoner Tom Slijkerman schrijft aan deze krant: ,,Veel omwonenden - inmiddels honderd personen - hebben hun krachten gebundeld in de actiegroep Spijkertje.nee.'' Slijkerman somt namens Spijkertje.nee de bezwaren op: ,,Binnen een straal van 250 meter rond dit perceeltje bevinden zich al achttien horecavestigingen. Horeca geeft overlast door geluid, bezoekers, muziek, geur uit de keuken en het terras. De zaak zal moeten worden bevoorraad via de Eemkade, die nu nog autovrij is. De fietsen moeten ergens worden gestald.''

SCHADECLAIMS Volgens Slijkerman en de zijnen zal het uitzicht op de Koppelpoort verdwijnen als hier deze 'kolos' verrijst. Hij spreekt van 'vernietiging van de ruimtelijke kwaliteit'. Dit zal vervolgens leiden tot schadeclaims, aangezien de omliggende woningen in waarde zullen dalen. Zijn belangrijkste argument is echter: een horecabedrijf zou niet stroken met het bestemmingsplan; deze plek is gereserveerd voor 'maatschappelijke dienstverlening'.

HORECAVERGUNNING Raadslid Hans van Wegen (BPA): ,,Op het perceel van De Spijker zat ooit een horecavergunning. Die is al járen terug ingeleverd toen Schipper Bosch de vergunning meenam naar De Nieuwe Stad, waar restaurant Hoog Vuur werd geopend. De projectontwikkelaar kan de bistro een buurtfunctie geven die min of meer strookt met die 'maatschappelijke' bestemming. Maar dan wordt er koffie geserveerd en daar moet een tosti bij en geleidelijk ontstaat er een restaurant. Iets wat je ook zal zien bij Huize Randenbroek; daar komt eerst een lichte horecavergunning en dan, over een tijdje, vast een zware.''

WAARSCHUWEN Marijke Jongerman (SP) schrijft: ,,We zijn de kwestie nog aan het onderzoeken. Vanzelfsprekend horen omwonenden hier wel bij betrokken te worden.'' Slijkerman ontving nog geen reacties van andere politici en Schipper Bosch. Slijkerman: ,,Dat is niet vreemd, want ik kan pas officieel bezwaar indienen als er een vastgesteld plan is. Maar ik wil de buurt nu al waarschuwen voor wat er misschien komen gaat.''