• Rechtbank

Buurt ziet komst Bilalschool niet zitten

AMERSFOORT Meer verkeer, meer parkeerproblemen, meer onveilige verkeerssituaties en meer gillende kinderen op het schoolplein. Buurtbewoners zien de komst van basisschool Bilal naar een pand aan de Stevinstraat in het Leusderkwartier niet zitten. ,,We zijn er heel erg ongelukkig mee", aldus een vertegenwoordiger van het buurtcomité Omwonenden Bilalschool.

Het buurtcomité en twee afzonderlijke buurtbewoners gingen vrijdag bij de rechter in beroep tegen de vergunning die de gemeente Amersfoort heeft verleend voor het verbouwen van de voormalige Wilhelminaschool tot een nieuw onderkomen voor de Bilalschool. De islamitische basisschool met ruim 300 leerlingen wacht al jaren met smart op een nieuw pand omdat de huidige locaties aan de Leusderweg en Miereveldstraat in slechte staat verkeren. ,,Er komen paddenstoelen uit de muur", benadrukte een schoolmedewerker de noodzaak.

Volgens de omwonenden strookt de papieren werkelijkheid van de gemeente echter volstrekt niet met de feitelijke situatie in de buurt. Ze voorzien een verkeerschaos in de smalle straten omdat de verbouwde school straks ruimte heeft voor 480 leerlingen en een groot deel met busjes en auto's zal worden gebracht en gehaald. De Wilhelminaschool had nog geen 100 leerlingen. De buurtbewoners zijn er allerminst gerust op dat de chauffeurs straks een vaste route door de wijk gaan rijden, zoals de gemeente en het schoolbestuur onderling hebben afgesproken.

Maar volgens de vertegenwoordigster van het gemeentebestuur kunnen er later altijd nog verkeersmaatregelen genomen worden als blijkt dat de afspraak niet wordt nageleefd. ,,We willen eerst het voordeel van de twijfel geven aan het zelfregulerend vermogen", legde ze uit. Bovendien benadrukte ze dat de gemeente de buurt in haar bezwaren al extra tegemoet is gekomen, onder meer door 18 extra parkeerplaatsen te creëren. Volgens de richtlijn had de gemeente met nog geen twee parkeerplaatsen kunnen volstaan. Ook zal er met de bewoners van de Fahrenheitstraat overlegd gaan worden over een nieuwe inrichting van de straat.

De medewerker van de Bilalschool probeerde daarnaast de vrees weg te nemen dat de school verder zal groeien. Volgens hem is de prognose dat het aantal leerlingen de komende jaren zal dalen en zal de maximale capaciteit van 480 leerlingen 'nooit van z'n leven gerealiseerd worden'. Hij betwistte ook dat er de hele schooldag door continu kinderen buiten op het schoolplein zullen spelen, zoals een buurtbewoner in de rechtszaal beweerde.

De Utrechtse bestuursrechter doet vrijdag 18 december uitspraak.