ChangeLab ten strijde tegen armoede

AMERSFOORT De eerste leergang van ChangeLab, een vorig jaar gestarte groep van tien talentvolle jonge werknemers in Amersfoort, heeft donderdag twee projecten gepresenteerd om armoede in Amersfoort aan te pakken.

Het eerste project moet een vijftal jongeren die nog beschermd wonen, helpen op hun weg naar zelfstandig wonen. Het tweede project is de vorming van het Platform Het Zit Even Tegen. De bedoeling is mensen ervan te weerhouden in de schuldsanering terecht te komen door middel van meer voorlichting via sociale media.

Wethouder Fleur Imming bood tijdens de geanimeerde bijeenkomst in de sfeervolle Mannenzaal, een 'tafel' aan om de deelnemers de gelegenheid te geven via de gemeente verbinding te zoeken met andere partijen. Woningcorporatie Portaal zegde vijf woonunits toe voor het eerste project.

De deelnemers aan het eerste ChangeLab zijn: Cas van de Sande (Green XS), Ilse van Zuurhout (Beweging 3.0), Tirza Smit (Gemeente Amersfoort), Laurien Martens (Spirit Advocaten), Saskia Stouten (Gemeente Amersfoort), Charlotte Nieuwland (Newasco de Hoop), Niels van Breemen (Newasco de Hoop), Valentijn Verpaalen (Amerpoort), Pamela William ('s Heerenloo) en Wendy Gerards (Kwintes). Ze hebben de afgelopen vier maanden in de praktijk gekeken bij organisaties die zich bezig houden met mensen die in armoede leven, zoals de voedselbank en de crisisopvang.

Changelab is een leergang in het maatschappelijke domein voor young professionals, een initiatief van Matchpoint. Doel is talent en ambitie van jonge werknemers tussen 25 en 35 jaar in te zetten voor het aanpakken van een specifiek probleem dat in de stad speelt. In mei start een tweede ChangeLab.