• Christien Stomphorst zet zich in voor Burennetwerk Schothorst, dat mensen bij elkaar wil brengen.

    Hans Vos

Christien Stomphorst (69) zet zich in Schothorst in voor Burennetwerk

De 69-jarige Christien Stomphorst is een van de initiatiefnemers van Burennetwerk Schothorst, dat sinds anderhalf jaar bestaat. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om het nabuurschap in deze Amersfoortse woonwijk te bevorderen.

Hans Vos

Midden op de ruim bemeten eettafel staat een tot de rand gevulde schaal met koekjes en zoetigheden. ,,Voor straks als ons Burennetwerkoverleg begint'', zegt Christien Stomphorst glimlachend, wijzend in de richting van de lekkere lokkertjes. Zij schenkt de theeglazen vol met warm water en biedt vervolgens een doos gevuld met diverse theesmaken aan. De keuze voor de lentethee heeft haar instemming. ,,Die zit vol goede stoffen.''

Even later bungelt eenzelfde theezakje ook in haar glas. Het is een van de heetste septembermiddagen sinds het KNMI met de dagelijkse temperatuurmetingen begon. Binnen in haar gelijkvloerse woning in de Amersfoortse wijk Schothorst is het aangenaam koel. Zij en haar man Herman wonen hier tussen het groen overduidelijk met plezier, sinds zij in april 2011 besloten om Stadskanaal de rug toe te keren. Aan deze Groningse provincieplaats waren zij meer dan 35 jaar beroepsmatig gebonden. Haar man, die werkzaam was in het voortgezet onderwijs, in het bijzonder. Zijzelf trok in diverse functies meer dan eens het land in. Na hun beider pensionering richtten zij de blik op Midden-Nederland. Zo kwam Amersfoort in beeld. ,,Een centraal punt, da's ideaal. En het is een mooie stad.''

MENSEN BIJ ELKAAR Aan de rand van Schothorst, maar dichtbij voorzieningen als het winkelcentrum en het treinstation, betrokken zij een nieuwe woonplek. Het is een verre van symbolische locatie. De twee zitten middenin het vrijwilligerswerk in hun buurt. Zij zetten zich, ieder op hun eigen manier, vol overgave in voor een goede verstandhouding tussen de bewoners onderling in de op twee na (Nieuwland en Vathorst) grootste wijk van de gemeente Amersfoort. ,,Het Burennetwerk Schothorst brengt mensen bij elkaar'', zo refereert Christien Stomphorst aan de doelstelling van de in maart van het vorig jaar opgerichte werkgroep. Die vormt zij met Louise De Haart, Noor Naaborgh en Herman Vijlbrief. Tot de grondleggers kunnen Daan Vosskühler en Ria Roelofs worden gerekend. Zij gaven met hun expertise het vrijwilligersproject structuur. En de twee zijn met hun feedback nog steeds van nut op de achtergrond. ,,Wij zijn een heel divers en goed op elkaar ingespeeld team. Zoals een hele buurt zou moeten functioneren.''

Per keer richt het Burennetwerk zich op ten hoogste 150 adressen van buurtbewoners, wonend aan eenzelfde straat of pad of aan elkaar grenzende straten of paden. Zij worden per brief van harte uitgenodigd om tijdens drie sessies met elkaar over hun woon- en leefomgeving te praten, veelal in een lokaal van een nabijgelegen school. Op zulke avonden komen er vanzelf wensen en ideeën boven tafel waar de buurtgenoten samen mee aan de slag kunnen. ,,Op de derde bijeenkomst komen er professionals bij. Dat kan een wijkagent zijn, een wijkmanager, een beveiligingsambtenaar, een vertegenwoordiger van de wooncorporatie. Bewoners kunnen met hen in gesprek gaan. De mensen moeten zelf met elkaar het werk uitvoeren om problemen die er zijn op te lossen of wensen in vervulling te laten gaan. Dat is de opzet. Wij zijn géén Burenhulpdienst, beslist niet'', zegt Christien Stomphorst met nadruk.

Bijkomend effect van het Burennetwerk is de drempelverlaging tussen wijkbewoners en instanties. ,,Niet iedereen is goedgebekt en vindt de weg. En zij die wel goedgebekt zijn, weten met hun klachten en opmerkingen niet altijd de juiste toon aan te slaan om iets gedaan te krijgen. Wij zorgen voor de goede verbinding'', stipt de woordvoerster aan. Zij pakt er een pas gedrukte flyer van haar werkgroep bij om haar woorden kracht bij te zetten. De foto aan de voorzijde - van de beeldentuin aan de Holkerweg - valt direct in het oog. Voor Christien Stomphorst persoonlijk is de inzet voor het Burennetwerk een invulling van haar vrije tijd die zij niet zou willen missen. ,,Ik wilde niet op zoek gaan naar een seniorenbaan, maar me als vrijwilliger nuttig maken in de wijk.''

EEN WERELD IDEE Binnen een half jaar na haar verhuizing naar Schothorst kwam zij via de vrijwilligersvacaturebank van de stichting Ravelijn in contact met de goede-doel-organisatie Een Wereld Idee, waarvoor zij zich nog steeds inspant. ,,Wij richten ons vooral op ontwikkelingsprojecten in Bangladesh, een van de armste landen in de wereld. In dat land, voor dat land, is het motto. In feite is dat op afstand een vorm van burennetwerk, waarin een goede toekomst en scholing van de kinderen centraal staat.'' Een stevige link met het buitenland zou zij ook graag binnen haar eigen woonwijk verwezenlijkt zien. ,,We proberen zo goed als we kunnen buurtbewoners van buitenlandse afkomst voor het Burennetwerk te interesseren, maar het is heel moeilijk om ze erbij te betrekken, helaas. Als je aanbelt, doen ze de deur voor je open. Maar de eerste  toenadering wordt meestal afgewezen. Dat komt in de meeste gevallen vanwege een communicatieprobleem. We zouden bij onze werkgroep heel graag een paar vertalers hebben voor een brugfunctie.''

GEEN COMPUTER Dat Christien Stomphorst begaan is met Schothorst, blijkt uit folders die op haar eettafel liggen. Zoals 'Wegwijs in Schothorst' en 'Inloophuis Schothorst', die zij mede mogelijk heeft gemaakt. ,,Wij merken op onze rondgang dat veel mensen van nuttige en wezenlijke informatie over de wijk verstoken blijven omdat ze geen computer en geen emailadres hebben. Dat zijn er veel meer dan je zou denken. En van hen zijn de meesten jonger dan ikzelf ben. Digitale informatie is prima, maar een papierenversie moet zeker nog vijftien jaar blijven bestaan.''

Het is voor haar dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente Amersfoort is gestopt met de productie van de jaarlijkse papieren informatiegids. ,,Ik heb 'em stuk gebladerd, toen ik hier pas kwam wonen. Ik zocht een tandarts, een huisarts, een pedicure. En ik vond de contactgegevens van een koor, want ik wilde heel graag weer gaan zingen. Als er nog informatiefolders zijn,  dan liggen die in schappen op het gemeentehuis. Maar wie doet daar een greep uit? Dat zijn er maar weinigen. Burennetwerk heeft mij geleerd hoe belangrijk huis-aan-huis-informatiegidsjes nog steeds zijn.''