• Citymarketing wil 6,6 ton voor 2019.

    BDU

Citymarketing zet schouders onder cultuur en opleidingen

AMERSFOORT De Stichting Citymarketing heeft 660.000 euro gevraagd voor de activiteiten in 2019 en verwacht dat bedrag ook te krijgen. De instelling houdt zich immers bezig met de promotie van de stad en doet dit voor een bescheiden bedrag.

Jeroen de Valk

Dit is de strekking van een schrijven van de stichting aan de politiek. In maart zal de gemeenteraad  waarschijnlijk instemmen met het voorstel. In de raadsinformatiebrief is te lezen: ,,Amersfoort is een plek waar het uitstekend wonen, werken en ondernemen is en die aantrekkelijk is voor zakelijke bijeenkomsten en toeristisch bezoek.''

De promotie van dat alles mag wat kosten, zo vindt de stichting. Amersfoort zou daarbij goedkoop af zijn. De stad is qua aantal inwoners de vijftiende gemeente van Nederland. De andere steden in de top-15 krijgen vrijwel allemaal miljoenen voor citymarketing, met enkele uitschieters: dertien miljoen in Den Haag en tien miljoen in Eindhoven.

De stadspromotie is dan ook in Amersfoort vooral een kwestie van samenwerken met bestaande instituten en initiatieven. Tot de grote culturele projecten van dit jaar rekent de stichting de provincie-brede manifestatie 'Hollandse Meesters'. In het kader daarvan presenteert Kunsthal KAdE een expositie rond Gaspare Vanvitelli, een kunstschilder die in Amersfoort was geboren en getogen als Jasper van Wittel.

KONINGSDAG Ook genoemd worden: het vierhonderdste sterfjaar van staatsman Johan van Oldenbarnevelt en Koningsdag, ofwel het bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan de stad op zaterdag 27 april 2019.

Opvallend is dat de stichting een lans breekt voor het hoger onderwijs in de gemeente. Amersfoort is 'een oude maar vitale stad' met 'een relatief jonge, hoogopgeleide bevolking'. Het aanbod aan hoger onderwijs is echter beperkt in vergelijking met dat van vergelijkbare steden. Dit maakt de stad en de regio kwetsbaar als het gaat om 'de strijd om talent'.

HBO-OPLEIDINGEN Met andere woorden: hoe houd je hoogopgeleide jonge mensen binnen de poorten?  Vergrijzing dreigt. ,,De komende jaren is het zaak (a) het aanbod van hoger onderwijs te vergroten en (b) ervoor te zorgen dat de stad een aantrekkende werking blijft hebben op jong talent.'' De citymarketing van Amersfoort richt zich allereerst op 'jongeren' tot 35 jaar met minimaal een hbo-opleiding en jonge gezinnen uit heel Nederland. De stichting wil het aanbod aan opleidingen onder de aandacht brengen van bewoners, ondernemers en potentiële studenten binnen en buiten de regio.

WERKGELEGENHEID Het bovenstaande kan Amersfoort veel opleveren, zo blijkt uit een waslijst aan te verwachten positieve effecten. De grond wordt meer waard, wat projectontwikkelaars trekt. De werkgelegenheid neemt toe en zodoende hoeft de gemeente minder uit te geven aan sociale werkvoorzieningen. De culturele voorzieningen (theaters, musea) verdienen meer aan entreegelden, en al die toeristen gaan vast nog ergens wat nuttigen in de stad.

Bij de behandeling in de gemeenteraad zal vermoedelijk Amersfoort2014 van zich laten horen; de fractie van Ben Stoelinga pleitte in de afgelopen jaren herhaaldelijk voor het behoud van hbo-opleidingen, maar kon niet voorkomen dat enkele daarvan de stad verlieten. Stoelinga ging enkele jaren terug met pensioen na een lange carrière in het onderwijs. Hij wordt per 1 maart als fractievoorzitter opgevolgd door Menno Fousert maar blijft wel actief in de raad, met onderwijs in zijn portefeuille.