• Piroschka van de Wouw

Coffeeshop op Snouckaertlaan mag er definitief komen

AMERSFOORT Alle bezwaren tegen de komst van de coffeeshop aan de Snouckaertlaan 30 in Amersfoort zijn door de burgemeester ongegrond verklaard. Dat betekent dat horecaondernemer Roots B.V. de coffeeshop kan exploiteren.

Jeroen van der Veer

In mei van het kalenderjaar 2017 had de burgemeester aan Roots B.V. een horeca-exploitatievergunning en een gedoogverklaring verleend. Dit kon rekenen op veel bezwaarschriften en Bolsius trok de horeca-exploitatievergunning en de gedoogverklaring in. De reden hiervan was de afstand tussen de coffeeshop en het Luzac College minder dan 250 meter werd door de nieuwe inrichting van de Zonnehof. 

Na bezwaren van de horecaondernemer heeft de Raad van State uitgesproken dat er opnieuw naar de kwestie moest worden gekeken en dat is inmiddels gebeurd. Roots B.V. gaat hekken plaatsen voor het pand en daardoor voldoend het aan de minimale loopafstand van 250 meter tot het Luzac College. 

Daarnaast heeft de burgemeester overige bezwaren die zijn ingediend ongegrond verklaard. De indieners van een bezwaarschrift kunnen tegen dit besluit binnen zes weken beroep instellen bij de Raad van State.

Naast de coffeeshop op de Snouckaertlaan krijgt Amersfoort nog twee shops erbij.  Zo komt er een shop aan de Textielweg op bedrijventerrein De Isselt en één aan de Terminalweg op bedrijventerrein De Hoef.