• Bert Vos

Commotie rond bomenkap in bos Nimmerdor

AMERSFOORT - De relatieve rust in bos Nimmerdor, met op de achtergrond het geruststellende geruis van het verkeer over de A28, wordt deze week wreed verstoord door ronkende cirkelzagen. Ondanks veel weerstand wordt ruim de helft van het bos onder handen genomen, waarbij de exoten de Amerikaanse eik en Vogelkers eraan moeten geloven.

door Bert Vos

In een collegebericht werd vorige week gewag gemaakt dat de stobben met het controversiële middel Roundup zouden worden ingesmeerd om uitloop tegen te gaan. Dit ondanks het feit dat de raad in juli een verbod had ingesteld op het middel na een motie van SP en GroenLinks ,,Dat is tegen de wens van de gemeenteraad", zegt SP-raadslid Rob Molenkamp. Na een gesprek met wethouder Tigelaar (Stadsbeheer en Milieu) is de gewraakte zin in het bericht geschrapt. ,,Maar het gevaar is nog niet geweken", waarschuwt Molenkamp. ,,En bij lopende projecten wordt het nog steeds gebruikt." De fracties zijn bang dat Roundup ondanks de afspraken toch gebruikt gaat worden omdat de kap 'onderdeel is van een al lopend herinrichtingsplan' langs de statige lanen en doorgaande paden.

EXOTEN Het bosgebied, ter hoogte van de Leusderweg, wordt volgens de plannenmakers te veel overwoekerd door overheersende exoten, die daar ruim honderd jaar geleden zijn gepland. Om Nimmerdor weer gevarieerder te laten zijn en te laten 'ademen' worden de komende tijd honderden bomen geveld. Dat behelst 70 procent van dit deel van het bos. Volgens tegenstanders verstoren de werkzaamheden het leefgebied van de buizerd en de zeldzame wespendief die er verblijven.

ROOFVOGELS Roundup is vanaf 2017 voor alle gemeenten in Nederland verboden. Na onderzoek door De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) blijkt het kankerverwekkend te zijn als je ermee in aanraking komt. ,,Het gif komt ook in het milieu terecht. Alles erom heen wordt aangetast. Roofvogels krijgen het via hun prooi binnen en sterven en ook honden moeten uit de buurt blijven", legt Molenkamp uit. De kaalslag kunnen de fracties niet stoppen weet hij, maar wel het gebruik van het straks verboden middel. ,,Daar zitten wij bovenop. De gemeente bagatelliseert het door te zeggen dat ze het slechts een beetje gaan aanstippen. Maar in werkelijkheid willen ze nog even snel een goedkoop middel dat nog op de plank ligt inzetten, voordat het hier ook verboden is."

DERONDE In een reactie op de commotie door het collegebericht zegt woordvoerder Anke Hendriks dat het gebruik van het bestrijdingsmiddel op 8 september besproken wordt in De Ronde. ,,Tot die tijd wordt het niet gebruikt bij de kap en we gaan erover in gesprek. Onder meer over de effecten, het gebruik en of er alternatieven zijn. Het beeld dat het maar wat wordt rondgestrooid, dat klopt niet." De onderhoudswerkzaamheden in Nimmerdor zijn ondertussen begin deze week begonnen en gaan fasegewijs.