• Vincent Jannink

Corporaties blijven investeren in huurwoningen Amersfoort

AMERSFOORT De drie corporaties, de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen, kunnen hun overeengekomen samenwerking voor de sociale huurwoningmarkt in Amersfoort voortzetten en blijven investeren in meer betaalbare huurwoningen.

ONTHEFFING Het voortzetten van de samenwerking is mogelijk nu de Alliantie en Portaal een ontheffing van de minister hebben gekregen om buiten hun zogeheten kerngebied ook in Amersfoort vastgoed aan te kopen of nieuw te bouwen. Deze gezamenlijke inzet is noodzakelijk voor de grote woningbouwopgave van Amersfoort. Voor Omnia Wonen was het niet nodig een ontheffing aan te vragen. Door met vijftien gemeenten uit de regio Amersfoort, regio Noord-Veluwe en Zeewolde een woningmarktregio te vormen, valt Amersfoort binnen de kernregio van Omnia Wonen. Omnia Wonen had daarmee reeds de toestemming om in Amersfoort te blijven investeren.

Monique Govers, bestuurder corporatie Omnia Wonen, heeft waardering voor de afwegingen van de minister: „Zijn besluit is in lijn met het convenant voor de komende vijf jaar tussen de drie corporaties waarin een goede taakverdeling is afgesproken voor de enorme opgave in het realiseren van nieuwe huizen voor Amersfoortse woningzoekenden." De gemeente Amersfoort wil op de langere termijn ongeveer 4400 extra sociale huurwoningen realiseren. Voor de aankomende vijf jaar is een verdeelsleutel afgesproken voor 2000 woningen die door de drie corporaties zullen worden gebouwd.

Wethouder Fleur Imming is blij met het nieuws over de verleende ontheffingen: „De Alliantie en Portaal zijn de afgelopen jaren onmisbare partners geweest in het maken en realiseren van plannen om de sociale woningbouwopgave gezamenlijk op te pakken en de wijken te versterken. Als zij niet meer in Amersfoort in nieuwbouw zouden mogen investeren, zou dat ons als stad voor een zwaardere opgave stellen. Niet alleen omdat de behoefte aan sociale huurwoningen groot is, maar we zouden in dat geval ook de verbondenheid die beide corporaties met de stad hebben, kwijtraken. Nu zij samen met Omnia Wonen in de Amersfoortse woningmarkt mogen blijven investeren, zijn de prestatieafspraken die we afgelopen december hebben vastgelegd, een zekerheid. Dat betekent dat we de plannen voor meer sociale huurwoningen kunnen waarmaken."