• Hans Vos

'Cultuur kleurt het stadsleven'

Sinds juni van dit jaar is Ruud Reijnders voorzitter van het Amersfoorts Cultuurfonds. De 65-jarige Amersfoorter gaf in 2011 zijn steun aan de beide voortrekkers van deze stichting: Guido van der Brug en Gabino Dorigo, de eerste roerganger. Reijnders zegt zijn best te zullen doen om de continuïteit de komende jaren te waarborgen.

Hans Vos

Het culturele leven in Amersfoort bruist het héle jaar. Al is dat geen vanzelfsprekendheid, merkt Ruud Reijnders fijntjes op. En al helemaal geen garantie voor de (nabije) toekomst. De Stichting Amersfoorts Cultuurfonds is niet voor niets opgericht. Reijnders en zijn medebestuurders proberen waar nodig met financiële injecties de veerkracht en de dynamiek op positieve wijze te beïnvloeden.

,,Ten tijde van de oprichting van ons fonds, op 16 juni 2011, zaten we in de economische crisis. Op cultuurgebied was er toen in Amersfoort opeens veel minder mogelijk. Dat stond vanwege bezuinigingen, bij de gemeente en bij sponsors, flink onder druk", zegt Reijnders. ,,Een paar Amersfoorters ging dat aan het hart. Guido van der Brug en Gabino Dorigo bespraken met elkaar de verslechterde culturele toestand in onze stad. Maar zij wilden daar niet over klagen, zij wilden er echt wat aan gaan doen."

Van der Brug en Dorigo stonden, als respectievelijk vice-voorzitter en voorzitter, samen aan de basis van het Amersfoorts Cultuurfonds. Reijnders ondersteunde de twee oprichters van meet af aan. Net als Raimond Dufour en Arjen Kranendonk dat deden. Met z'n vijven vormden zij het eerste bestuur. ,,Aanvankelijk waren wij de belangrijkste donateurs. Maar door middel van onze netwerken werd het fundament gelukkig snel flink steviger", vertelt Reijnders, die de voorzittershamer vier maanden geleden overnam van Dorigo.

Met Caro Berghuis, zijn rechterhand en de huidige secretaris, bewaakt Reijnders de voortgang van het fonds. ,,Uiteindelijk zullen ook wij over een aantal jaren onze functie ter beschikking stellen, al was het maar om de bestuurlijke levendigheid te bevorderen. Tot nu toe hebben we gemiddeld per jaar 20.000 euro opgehaald. Met dat geld kunnen we nieuwe en al actieve culturele initiatiefnemers een steuntje in de rug geven. Juist dat duwtje hebben ze vaak hard nodig om een activiteit van de grond te krijgen of overeind te houden. Sinds de oprichting hebben we zo'n vijftien projecten ondersteund."

Het scala waar het Amersfoorts Cultuurfonds zich op richt, was, is en blijft breed, zo laat Reijnders weten. ,,Van beeldend kunstenaar Theo van der Hoeven tot en met het festival Struinen in de Tuinen, van fotografie tot film, van de Bachdag tot en met het jubileum van theater en filmhuis De Lieve Vrouw. Op de grote, gevestigde evenementen, zoals het Jazzfestival of straattheaterfestival Spoffin, richten wij ons niet. Daar hebben we de financiële armslag ook niet voor."

Toch hebben Reijnders en de zijnen niet louter oog voor het kleinschalige. ,,De afgelopen drie jaar hebben we het Kamermuziekconcours van Scholen in de Kunst ondersteund. Dat is vernoemd naar de in 1996 op vijftigjarige leeftijd overleden Amersfoortse componist Tristan Keuris. Enerzijds worden amateur- en conservatoriumensembles op dit concours uitgedaagd om hun muzikale grenzen te verleggen, anderzijds worden componisten van alle leeftijden en nationaliteiten uitgenodigd om toegankelijke composities te schrijven die gericht zijn op de jeugd. Ik durf te stellen dat Scholen in de Kunst dit concours zonder onze support en de samenwerking met Van Lanschot Bankiers niet op de culturele agenda van Amersfoort had weten te krijgen."

Vóór hij toetrad tot de leiding van het Cultuurfonds was Reijnders naar eigen zeggen een doorsnee consument van het kunstaanbod in zijn stad. Maar wel een met een specifieke bagage. ,,Ik heb de opleiding beeldende vorming afgerond en heb een eerstegraads bevoegdheid handvaardigheid en kunstgeschiedenis. Dus ja, je kunt zeggen dat ik een culturele achtergrond heb en een link met culturele uitingen in de stad. Maar ach, zo zijn er velen."

Het adagium van het fonds dat hij voorzit, spreekt hem zeer aan. 'Van Amersfoort voor Amersfoort door Amersfoort'. En dat beklemtoont Reijnders graag, letterlijk, waar dan ook. ,,Hoe meer mensen elkaar kennen, hoe meer mensen iets samen doen of beleven, des te prettiger leef je met elkaar samen. Cultuur in de breedste zin kan bijdragen aan leefgenot. Dat is mijn drijfveer. En die deel ik met al mijn medebestuurders. Cultuur kleurt onze stad. Maar de verfpotjes raken hier en daar leeg. Het Cultuurfonds steunt organisaties en individuele kunstenaars in de hoop dat zij op den duur op eigen benen kunnen staan."

De naam van de beginnende filmregisseur Ruwan Heggelman valt. Eerder dit jaar ging zijn eerste productie, Beste Vrienden, in première in De Lieve Vrouw. De jonge Amersfoorter stond op zeker moment voor Reijnders' deur. ,,Een heel enthousiaste twintiger, met een drive van 125 procent. Google-end was hij op ons fonds gestuit. Hem heb ik uitgenodigd om zijn bedoelingen duidelijk te maken. Dat heeft hij heel geestdriftig bij mij aan tafel gedaan. De beoordelingscommissie heeft zijn aanvraag getoetst en een positief advies daarover uitgebracht aan het bestuur. Fijn dat we hem hebben kunnen steunen bij het produceren van Beste Vrienden."

In 2011 was de oprichting van het Amersfoorts Cultuurfonds een voor Nederland uniek burgerinitiatief. ,,Inmiddels heeft ons fonds in verschillende steden navolging gekregen", verklaart Reijnders. ,,Onze statuten zijn daarbij van nut geweest. Nee, er rusten geen copyrights op." Een voorloper was het Amersfoorts Cultuurfonds ook met de ontwikkeling van een crowdfundingwebsite (www.sponsorkunst.nl), wat een platform is voor alle Amersfoortse kunst- en cultuurprojecten. ,,Dat is een gratis serviceverlening", stipt Reijnders aan. ,,Toneelgroep Thalia heeft zo een vrij prijzig decor, van 1500 euro, voor een van haar voorstellingen kunnen financieren."

Tijdens het Dorpsfeest Hoogland bemant het Amersfoorts Cultuurfonds een stand in de zogeheten 'creatieve straat'. ,,Het is voor het eerst dat wij ons op deze wijze presenteren aan het publiek", aldus Reijnders. ,,We denken zo onze bekendheid te kunnen vergroten en natuurlijk nieuwe donateurs te werven. 'Voor een euro of twee doe je al mee', luidt de slogan die door ons Hooglandse bestuurslid Gerard Hilhorst is bedacht. Ik ben heel benieuwd wat ons dit gaat opleveren."

foto Ruud Reijnders is sinds juni van dit jaar de voorzitter van de Stichtings Amersfoorts Cultuurfonds.