Dag van de Duurzaamheid ook in De Nieuwe Stad

AMERSFOORT De Nieuwe Stad is voorzien van een biomassaketel, zodat zij weer een stap heeft gezet richting energieneutraal. Deze ketel is door middel van een ringleiding aangesloten op verschillende gebouwen van de Prodentfabriek. Komende zaterdag kunnen belangstellenden op de Dag van de Duurzaamheid de ketel in werking zien.

Arjan Klaver

De regio Amersfoort is een vitale regio. Met bedrijven, organisaties en, vooral, mensen die vooruitstrevend, initiatiefrijk werken aan een duurzame samenleving. Amersfoort Duurzame Stad biedt deze mensen en hun initiatieven een podium en stimuleert en faciliteert kennisdeling, samenwerking en netwerkvorming in en buiten de regio. In de periode van 7 tot en met 10 oktober worden er in Amersfoort tal van activiteiten rondom het thema duurzaamheid georganiseerd. Speciaal voor de Dag van de Duurzaamheid hebben prinses Laurentien en Jan Terlouw het boek 'Kapsones' geschreven. Op 9 oktober wordt dit boek officieel gelanceerd en op honderden basisscholen voorgelezen tijdens de Voorleesactie.

Maar geïnteresseerden kunnen ook duurzame oplossingen met eigen ogen zien, zoals een bezoek aan de nieuwe biomassaketel in De Nieuwe Stad die de traditionele cv-ketel naar de geschiedenisboeken verwijst. Hiermee speelt De Nieuwe Stad in op de wens om energieneutraal te zijn. Deze manier van zelf energie opwekken is voor zo'n groot gebied erg bijzonder. De brandstof van de ketel bestaat uit biomassa en dan met name houtsnippers en restafval van timmerfabrieken uit de omgeving. Door hen wordt dit gezien als afval, voor De Nieuwe Stad is dit een waardevolle bron van energie. Met de komst van de biomassaketel wordt ingespeeld op de pijler 'Innovatieve Duurzaamheid' uit het ambitiedocument van De Nieuwe Stad dat in februari is gepubliceerd.

Lara Simons, eindverantwoordelijke van De Nieuwe Stad: ,,Duurzaamheid is heel belangrijk voor De Nieuwe Stad. Waar mogelijk hergebruiken we materialen bij het verbeteren van de gebouwen. Het is mooi dat het opwarmen van de gebouwen nu ook kan door restmaterialen te gebruiken. Met de komst van de biomassaketel en de bijna 300 zonnepanelen op het dak hebben we weer een flinke duurzame stap gemaakt."

Geïnteresseerden kunnen op de Dag van de Duurzaamheid, zaterdag 10 oktober, van 12:00 uur tot 14:00 uur langskomen om de ketel in werking te zien. Ook worden er die dag om 12:30 uur en 13:30 uur uitgebreide presentaties gegeven over de werking van de biomassaketel.

De bioketel verbrandt de biomassa en gebruikt de daardoor vrijgekomen hete lucht om water te verwarmen. De komende tijd worden geleidelijk alle gebouwen van de Prodentfabriek op de ringleiding aangesloten. In de zomer wordt het systeem omgedraaid; dan zal de ringleiding gebruikt worden om koud water door de gebouwen te pompen.