• De bibliotheek komt naar school. Nog meer leesplezier.

    Bibliotheek Eemland

De Bibliotheek op school

AMERSFOORT Op 28 maart opent PCBO de Vuurvogel de Bibliotheek op school. Met de Bibliotheek op school wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen van PCBO de Vuurvogel meer en met meer plezier kunnen lezen.

Nadat directeur Kees van Lummel iedereen heeft verwelkomd, wordt de Bibliotheek op school officieel geopend door twee leerlingen en wethouder Fatma Koser Kaya. De Bibliotheek op school staat vol met prachtige nieuwe boeken. Na de opening worden prijzen uitgereikt voor de mooiste boekenleggers die de leerlingen hebben gemaakt.

 Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

Daarom werken PCBO de Vuurvogel, de gemeente en de Bibliotheek Eemland samen om de Bibliotheek op school te realiseren. In dit project wordt gewerkt aan de leesbevordering. Zo wordt de taalontwikkeling en mediawijsheid van de kinderen vergroot. Met deze 26ste Bibliotheek op school in Eemland kunnen de leerlingen van PCBO de Vuurvogel met plezier lezen.