• Raadslid Hans van Wegen (BPA)

    Gemeente Amersfoort

'De BPA krijgt weer gewoon 7 á 8 zetels in 2018'

AMERSFOORT Mocht de PVV een eigen raadsfractie krijgen in Amersfoort, dan zal de partij van Geert Wilders daar danige concurrentie ondervinden van de snel groeiende BPA. Dit schrijft BPA-fractievoorzitter Hans van Wegen in een brief aan deze krant. 

Jeroen de Valk

De BPA weet namelijk óók de ontevreden burger te bereiken, maar verschilt 'enorm' van de PVV, daar waar het gaat om de 'toon van de muziek' en het al dan niet 'afgeven op bepaalde bevolkingsgroepen en religies'. In tegenstelling tot Wilders zou de BPA de nuance zoeken.

Van Wegen voorspelt dat zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 'weer gewoon zeven á acht zetels groot zal worden'. Dat woordje 'gewoon' verwijst naar de verkiezingen van 2010, waarin de BPA 17 procent van de stemmen kreeg, en daarmee zeven zetels in de gemeenteraad. De BPA sloot zich aan bij het college en leverde één wethouder: Ben Stoelinga.

Nog datzelfde jaar vertrok Stoelinga na interne strubbelingen. Andere BPA'ers vertrokken naar andere partijen of bleven op persoonlijke titel. Hans van Wegen bezet thans de enige zetel van de BPA. Hij weet zich wel gesteund door buitengewoon raadslid Ralph Langendam, die steevast naast hem zit.

Van Wegen denkt kiezers te trekken door gestuntel door het college. Hij verwijst naar de hoge OZB-belasting, de onverwacht hoge kosten van Kunsthal KAdE en poppodium Fluor en het achterblijven van de sociale woningbouw. ,,We hebben vijfduizend extra sociale wooneenheden in Amersfoort nodig, maar er is nog niet eens een begin gemaakt aan de bouw daarvan.''