• Verkeerswethouder Hans Buijtelaar.

    Gemeente Amersfoort

De fietsroute door Kattenbroek komt er. Met een 'zoempad'

AMERSFOORT De kogel is door de kerk: de omstreden fietsroute door Kattenbroek gaat er komen. De gemeenteraad stemde vrijwel unaniem in met de geplande route van Het Masker naar Calveen. De raadsleden waren het nagenoeg eens, maar het enthousiasme was beperkt. Er werd gekozen voor de 'minst slechte oplossing'; dat was de teneur van de stemverklaringen.

Jeroen de Valk 

Het goedgekeurde plan ontziet de woonstraat Delta; dit straatje is werkelijk te krap voor een doorgaande fietsroute. Maar het gaat zodoende wél gedurende een lengte van 125 meter langs de woningen van het Gangboord.  Hier krijgen de fietsers nog de meeste 'doorstroming, comfort en veiligheid'. 

De stemming leek een herhaling van zette, maar er werd een bijzondere nuance aangebracht: luid brommende scooters, snorfietsen en brommers worden op het traject langs het Gangboord geweerd. Alleen zacht zoemende tweewielers zijn er toegestaan.Althans, zodra dat mogelijk is. Want er moeten nog passende verkeersborden bij worden gevonden, alsmede een plan voor handhavers; wie kan daar wanneer gaan toezien op handhaving van de regels?

ZOEMPAD ,,We krijgen een zoempad'', zei Astrid Janssen (GroenLinks) in de wandelgangen, toen de vergadering weer eens langdurig werd geschorst voor intern fractieoverleg. Hiermee is een nieuw woord toegevoegd aan het Nederlandse vocabulaire, en is naar het zich laat aanzien ook een geheel nieuw fenomeen gecreëerd. Want bestaan die zoempaden al elders, in Nederland of in de rest van de wereld? Niemand had er ooit van gehoord.

Het lijkt een wat symbolische beslissing, maar de CDA-motie van Micheline Paffen-Zeenni kreeg een ruime meerderheid. Zelf benadrukte zij dat dit toch echt niet als een actie 'voor de bühne' moet worden beschouwd; ze was herhaaldelijk op het Gangboord op bezoek geweest, met en zonder fiets, en dit leek haar een reële optie.

MOTORAGENTEN Hoe dan ook, zo stelden de PvdA en de CU, wordt hiermee enigszins tegemoet gekomen aan de klachten van de Gangboorders. Het 'zoempad' moet wel na een half jaar worden geëvalueerd.

Wethouder Hans Buijtelaar waarschuwde al dat handhaving op zo'n kort traject niet gemakkelijk is, en vooral zal worden verricht door motoragenten, wier voertuigen nou eenmaal óók geluid maken.

De wijkbewoners zelf hadden zich al meermalen uitgesproken vóór een doorgaande route die geheel buiten de wijk om gaat. Volgens wethouder Buijtelaar is deze buitenroute erg  prijzig; bovendien zoeken veel fietsers de kortste weg van A naar B, ook als die dwars door een woonwijk gaat.

STEDENBOUWKUNDIGE Tot de aanhangers van de buitenroute behoort ook vermaarde stedenbouwkundig Ashok Bhalotra, die decennia terug de speels vormgegeven wijk creëerde. Hij kon destijds kennelijk niet voorzien dat Amersfoort zó zou groeien. 

De route die nu definitief is goedgekeurd, gaat van Het Masker via de Groote Kreek, de Kreek en het Stuurboord naar het Gangboord, en van daaruit via de Ruimtevaart naar bedrijventerrein Calveen.