• Cees Wouda

De War en Rovase komen er niet uit

AMERSFOORT De gesprekken tussen Rovase, de voorlopige winnaar van de selectieprocedure voor de verkoop van het complex Warner Jenkinson, en de War zijn op niets uitgelopen. Dat meldt de gemeente Amersfoort in een persbericht. De toekomst van De Warde broedplaats voor cultuur, kunst, techniek en milieu-initiatieven, is daarmee zeer onzeker.

De War is gevestigd in de oude luciferfabriek aan de Eem uit 1881, een fabriekscomplex dat later onder meer dienst deed als productiefaciliteit van de Nederlandse Kleurstoffen Industrie en ook wel bekend is onder de naam van de laatste eigenaar Warner en Jenkinson. Momenteel is het complex in eigendom van de gemeente Amersfoort. Naast de War bevinden zich op het fabrieksterrein verschillende andere bedrijven en ateliers.

Stichting Absurd Nederland (SAN). De stichting vertegenwoordigt de belangen van De War. De gesprekken zijn door zowel SAN en Rovase als zeer constructief en open ervaren, meldt de gemeente. Inhoudelijk is er echter geen match gevonden tussen de randvoorwaarden van SAN en het aanbod van Rovase.

TE VER UIT ELKAAR Er zijn veel scenario's onderzocht, ook in de nabijheid van het complex waar Rovase eigenaar is van panden. Toch hebben de partijen in gezamenlijkheid moeten concluderen dat de randvoorwaarden van SAN en het aanbod van Rovase te ver uit elkaar liggen. Het aanbod om het bestaande pand tegen de bestaande huur te blijven huren is voor SAN onvoldoende omdat het te klein is, ook voor de huidige activiteiten. De aangeboden extra vierkante meters zijn wat huur betreft te hoog. Daarnaast wil SAN niet afhankelijk zijn van een private verhuurder.

Alle partijen betreuren de uitkomst omdat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan om tot elkaar te komen. Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht. Nu SAN niet op het aanbod van Rovase ingaat, zal Rovase het plan verder uitwerken. Tot de daadwerkelijke uitvoering van de plannen van Rovase blijven alle gebruikers en huurders van het complex gehuisvest. Ook in het nieuwe plan blijft 1400 vierkante meter beschikbaar voor ateliers en broedplaatsen. Rovase houdt deze vierkante meters beschikbaar voor De War.

VERVOLG Woensdag heeft de rechter in kort geding Zenzo in het ongelijk gesteld. Daarmee is de bezwaarprocedure formeel afgerond. Rekening houdend met de motie 'Samen maken we de stad', om niet binnen 31 dagen na afronding van de bezwaarprocedure de intentieovereenkomst met Rovase aan te gaan, zal de gemeente vanaf 7 januari de gesprekken starten met Rovase over de af te sluiten intentieovereenkomst. Zodra deze is ondertekend, wordt Rovase van 'voorlopig winnaar' de uiteindelijke winnaar van het selectietraject Warner Jenkinson. Rovase BV zal hun visie in de zes maanden daarna uitwerken tot een ontwikkelingsplan met businesscase.