Debat windmolens door juridische studenten van het ROC Midden Nederland

AMERSFOORT Tweedejaars juridische studenten van het Business & Administration College in Amersfoort brachten dinsdag 19 september een bezoek aan de gemeente Amersfoort. Dit bezoek stond in het kader van het vak bestuursrecht. De studenten gingen in de raadszaal met elkaar in debat over de actuele discussie over windmolens die de gemeenteraad van Amersfoort verdeeld houdt. Op die manier maken de studenten kennis met het werk van de 'echte' gemeenteraad.

Juridische studenten bij het ROC Midden Nederland Amersfoort worden opgeleid tot juridisch administratieve dienstverlener en medewerker HRM. De opleiding vindt het belangrijk dat haar studenten de theorie in de praktijk oefenen en toepassen. Daar mag een bezoek aan de gemeente Amersfoort natuurlijk niet ontbreken. Zo gingen de studenten in gesprek met wethouder Willem-Jan Stegeman van ruimtelijke ontwikkeling. Ook raadsleden Youssef el-Messaoudi, Maria Ballast-Tatarian en Tyas Bijlholt vertelden over hun dagelijks werk.

Raadsgriffier Nadine de Roode daagde de studenten uit om in een actuele casus over de windmolens met elkaar in debat te gaan. In 2030 wil Amersfoort namelijk een CO2-neutrale stad zijn. Om dit te bereiken wil Amersfoort onder andere inzetten op windenergie. Huidige bestemmingsplannen bieden echter nog geen ruimte voor deze initiatieven. De 'echte' gemeenteraad zou later op de avond tijdens de raadsvergadering een standpunt innemen. De studenten gaven het goede voorbeeld voor een genuanceerde discussie over de verschillende dilemma's die de windmolens

met zich meebrengen.