• Ter gelegenheid van het afscheid van Joke Koolhof (voorste bank rechts, roze vest) werd er een symposium georganiseerd.

    BDU

Diaconaal opbouwwerker Joke Koolhof neemt afscheid

AMERSFOORT Na een periode van twintig jaar neemt de protestantse diaconaal opbouwwerker Joke Koolhof afscheid van haar werk in de stad Amersfoort.

Paul van der Harst

Diaconie, dat is de dienstbaarheid van de kerk aan de samenleving. En daarin vooral aan de mensen 'aan de rafelrand'. Mensen die niet per definitie zelfredzaam zijn. Op een mini-symposium ter gelegenheid van haar afscheid kraakt socioloog en oud-voorzitter van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) Harm Dane daar harde noten over. Hij schetst een beeld van een overheid die mensen steeds meer op afstand zet. Publieke voorzieningen die voor de laagste inkomens van groot belang zijn, verdwenen de laatste jaren. Minder openbare bibliotheken, muziekscholen, minder zwembaden. ,,Minder voorzieningen, dus meer op afstand, dus een grotere drempel om er te komen, hogere drempels voor hen voor wie elke drempel er een teveel is."

BEGRIJPEN Koolhof heeft zich voor de mensen in de bijstand, voor asielzoekers, voor mensen met een verslaving ingezet door hun stem, hun problemen aan de orde te stellen. Dane stelt daarbij dat de overheid vaak wel wat aan de burger wil uitleggen, maar te weinig probeert eerst de burger te begrijpen. ,,Er is een hartstochtelijke wens bij de kwetsbare burger dat hij of zij zich door de overheid begrepen weet. En ik ben ervan overtuigd dat het de overheid heel veel gedoe en geld zou schelen als dat het leidende principe werd in haar relatie met haar burgers: 'Hoe zorg ik voor begrepen burgers?'"

Koolhof heeft door de contacten in de stad via de vrijwilligers in kerken en organisaties nu juist een ideale positie om eerst te luisteren naar wat mensen 'aan de rafelrand' meemaken, mensen die uit de wirwar van regelingen geen wijs meer kunnen worden. 'Eerst begrijpen en dan verbinden', is haar motto.

VOORDEUREN Wethouder Cees van Eijk, (Werk & Inkomen, Jeugd & Diversiteit) stelt daarnaast dat de gemeente Amersfoort juist groot belang hecht aan het luisteren naar wat er onder mensen leeft, ook via wat Koolhof daarover te zeggen heeft: ,,De gemeente komt nauwelijks achter de voordeuren. En daar had jij een verbindende rol: jij maakte schrijnende situaties aan de gemeente bekend. Zo kunnen we oplossen en leren waar het structureel wringt, zoals bijvoorbeeld steeds hogere vaste lasten (woonlasten met name: huur, energie). Dan is het aan de gemeente om de structurele problematiek op te lossen of te lobbyen richting het Rijk dat de belangrijkste knoppen heeft om aan te draaien."