• Gemeente Amersfoort

Digitale kaart toont voortgang Amersfoortse woningbouw

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort werkt samen met woningcorporaties en externe marktpartijen aan een toename van het aantal woningen in Amersfoort. Om de voortgang hiervan zichtbaar te maken, is een digitale kaart ontwikkeld met alle woningbouwlocaties in Amersfoort. De kaart is voor iedereen beschikbaar.

Wethouder Fleur Imming: „Samen met de woningcorporaties en ontwikkelaars zorgen we er voor dat de woningvoorraad de komende jaren wordt vergroot. De digitale kaart is een mooi hulpmiddel om te zien waar in Amersfoort gebouwd wordt. Het maakt zichtbaar dat we hard werken aan de belofte voor meer woningen, waaronder sociale huurwoningen, in Amersfoort."

HUURWONINGEN Om de wachttijden voor een sociale huurwoning niet op te laten lopen, wil Amersfoort vóór 2021 2.000 sociale huurwoningen toevoegen aan haar woningbestand. Inclusief de Amersfoort Vernieuwt projecten zijn er op dit moment ruim 500 sociale huurwoningen in uitvoering.