• Fasade

Directeur Johanna van der Werff vertrekt bij Fasade

AMERSFOORT Directeur Johanna van der Werff neemt met ingang van 1 juni van dit jaar afscheid van Fasade, het forum voor architectuur en stedenbouw in Amersfoort, na ruim vijftien jaar het gezicht te zijn geweest.  Als directeur van Fasade organiseerde Van der Werff een breed programma van onder meer architectuurcafés, films, excursies, tentoonstellingen en andere activiteiten en projecten rond stedenbouw, architectuur en landschap en stedelijke ontwikkeling in bredere zin. Talrijke sprekers uit binnen- en buitenland beklommen bij Fasade het podium en met deze grote diversiteit werd gereflecteerd op de ontwikkeling van levendige en moderne steden. 

Van der Werff: ,,Fasade ontwikkelde zich in de afgelopen vijftien jaar tot een instituut in de stad, waarbij steeds weer op het scherpst van de snede wordt geprogrammeerd en gedebatteerd. Ik ben blij en trots dat ik daar gedurende een lange periode bezieling, leiding en richting aan heb kunnen geven, zeker in de actieve stad die Amersfoort is. Inmiddels voel ik een sterke behoefte aan nieuwe terreinen waarin ik me met veel energie kan storten. Er staat een mooi en krachtig Fasade, met een groot netwerk en draagvlak. Zowel op bestuurlijk en ambtelijk vlak, als in de vakwereld draagt Fasade bij aan het denken over ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling van onze stad en ons land. Ik ben dankbaar voor de vaak belangeloze inzet van tallozen, waaronder sponsoren, leden van de programmaraad, medewerkers en vrijwilligers van Fasade en van externen, partners, sprekers, rondleiders en anderen in een breed maatschappelijk veld, waardoor we ons programma al die jaren hebben kunnen realiseren."

Hoogtepunten waar Van der Werff direct bij betrokken was, zijn de maandelijks terugkerende Architectuurcafés; de diverse edities Architectuurprijs Amersfoort, het succes van de jaarlijkse Dag van de Architectuur, de vijf buitenlandexcursies voor professionals; de ontwerpwedstrijd Belgenmonument, die een enorme vlucht nam en leidde tot een grote diversiteit aan en fijnheid van ingezonden ontwerpen uit binnen- en buitenland en, nog recenter, de tentoonstelling 'De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.' in het Rietveldpaviljoen, dat daarmee weer op de kaart werd gezet als eerste kunsthal van Nederland.

Op vrijdag 20 april is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Van der Werff in het Rietveldpaviljoen. Start 16.30, met een programma van diverse sprekers. Inloop vanaf 16.00 uur. 

Johanna van der Werff studeerde rechten in Groningen, was werkzaam als jurist Ruimtelijke Ordening en Milieu bij diverse gemeenten en maakte, na enige omzwervingen in de fotografie en de klassieke muziek, in 2000 definitief de overstap naar de architectuur. Met artikelen en blogs mengt Van der Werff zich regelmatig in landelijke discussies over de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de toekomst van ons landschap.